Budujemy nowy atlas hodowli trzody

Genomika i Genetyka

Budujemy nowy atlas hodowli trzody

Wraz z postępem w wielkoskalowej tomografii komputerowej (TK) wykorzystywanej w systemie hodowli Topigs Norsvin obserwujemy ogromne przyspieszenie postępu genetycznego w odniesieniu do budowy ciała i wykrywania zniekształcenia kończyn. Koncentrujemy się na odsetku mięsa chudego oraz na wybiciu (stosunek wagi tuszy do wagi żywca) – w tym kontekście zwierzę stanowi zbiór cyfrowych pikseli pochodzących z obrazów TK.

Kolejnym krokiem jest segmentacja oparta na atlasie. Daje ona możliwość dokonania rozbioru na poziomie bazy danych zawierającej obrazy żywych zwierząt. Struktura atlasu (mapy hodowlanej) to w pewnym sensie fenotypowy odpowiednik mapowania genomu w genomice.

Uzyskanie informacji dzięki nieinwazyjnym technikom obrazowania takim jak TK wymaga przeanalizowania zależności pomiędzy obrazami a fizycznym materiałem referencyjnym. Relacje te można przedstawić w postaci atlasu poprzez oznaczenie poszczególnych obiektów na obrazie TK w oparciu o ich gęstość (tłuszcz, chude mięso, kości), anatomię (wątroba, płuca, mięśnie) lub poszczególne partie mięsa (boczek, schab, szynka, łopatka, itd.). Atlas umożliwi nam jeszcze skuteczniejsze korzystanie z bazy danych obrazów TK i zastosowanie jej przy fenotypowaniu, co z kolei przełoży się na jakość systemu hodowli Topigs Norsvin.

Czytaj dalej: