Najnowsze osiągnięcia genetyki wsparciem dla sztucznego unasienniania

Reprodukcyjna

Najnowsze osiągnięcia genetyki wsparciem dla sztucznego unasienniania

AIM Worldwide, dział Topigs Norsvin zajmujący się sztucznym unasiennianiem, nieustannie opracowuje nowe i innowacyjne sposoby podniesienia jakości unasieniania. Najbardziej aktualnym wyzwaniem jest zwiększenie ilości nasienia pozyskiwanego od knurów. Celem jest tutaj nie tyle obniżenie kosztu nasienia, co lepsze wykorzystanie knurów o najkorzystniejszym profilu genetycznym. Szersze zastosowanie knurów klasy premium może pozytywnie wpłynąć na model przychodowy fermy. Wykorzystanie zwierząt tego rodzaju podnosi wartość całego łańcucha, w szczególności przychód w przeliczeniu na jednego tucznika.

AIM Worldwide sporo uwagi poświęca poprawie wydajności produkcyjnej poszczególnych knurów. Działania te obejmują optymalizację żywienia i zabiegów hodowlanych, zapewnienie nowoczesnych warunków bytowych, a także obniżenie koncentracji nasienia.

Warunkiem koniecznym do wejścia na taką ścieżkę rozwoju jest opracowanie technologii umożliwiającej dokładne liczenie ilości plemników. W wielu gospodarstwach reprodukcyjnych knury dają od 1000 do 1400 porcji nasienia. Długoterminowy cel przyjęty przez AIM Worldwide to 5000 do 8000 porcji.

Czytaj dalej: