Historia pewnego sukcesu

Historia pewnego sukcesu

Ulrich Fögeling z niemieckiego miasteczka Lüdinghausen pięć lat temu rozpoczął współpracę z Topigs Norsvin. Obecnie jego stado loch rasy Topigs 20 liczy sobie 200 sztuk, dodatkowo posiada stada tuczników, co w sumie daje prawie 1200 sztuk. Właściciel farmy regularnie i skrupulatnie notuje swoje wyniki produkcyjne, a ma się czym pochwalić i z czego cieszyć! Każda locha daje średnio 28,5 prosiąt rocznie, a tempo przyrostu wagi tuczników wynosi 870 g dziennie!

Zwierzęta notują doskonałe wyniki w zakresie konwersji paszy i dziennego przyrostu masy, szczególnie w okresie poprzedzającym osiągnięcie ok. 50 kg żywej wagi. Oznacza to, że w pełni wykorzystany jest ich potencjał genetyczny w zakresie produkcji mięsa. W ostatniej fazie, tj. po osiągnięciu 80 kg, kiedy spożycie paszy znacznie rośnie, tuczniki Topigs Norsvin zaczynają przynosić zyski, gdyż wystarcza im pasza zawierająca dawkę 13,0 MJ energii przemiennej (ME) o zawartości lizyny na poziomie 0,90%. Fögeling jest przekonany o korzyściach płynących z takiej właśnie strategii żywienia, a patrząc na uzyskiwane przez niego rezultaty trudno się z nim nie zgodzić.

Na sukces takich hodowców jak Ulrich Fögeling ciężko pracują naukowcy z Topigs Norsvin, którzy prowadzą szeroko zakrojone projekty badawcze. Ich celem jest nieustanne poszukiwanie i wdrażanie lepszych praktyk hodowlanych, pozwalających osiągać wyniki wyższe od naszych konkurentów. Możemy to robić dzięki zaufaniu klientów na całym świecie, systematycznie informujących nas o osiąganych rezultatach. Wszystkie wyniki są przetwarzane w centrali firmy, gdzie na ich podstawie opracowujemy narzędzia dla naszych lokalnych oddziałów. W ten sposób możemy zaoferować klientom Topigs Norsvin wyższy poziom wsparcia i dostrzec obszary, w których możliwa jest dalsza poprawa uzyskiwanych wyników.

W Brazylii, Holandii oraz na Litwie posiadamy własne farmy benchmarkingowe. Prowadzimy tam rejestrację szczegółowych danych dotyczących wydajności loch (np. liczebność miotu, przeżywalność prosiąt, długowieczność), wydajności tuczników (tempo wzrostu, konwersja paszy) oraz jakości mięsa i tusz (np. zawartość mięsa chudego, wagi rozbiorowe, ubytek wody, tłuszcz śródmięśniowy itd.). Posiadamy także rozmieszczone na całym świecie fermy doświadczalne, których celem jest dostarczanie szczegółowych informacji na temat wyników uzyskiwanych przez nasze produkty. Dane te porównujemy ze sobą nawzajem oraz z wynikami produktów konkurencyjnych. Także w tym wypadku dążymy do pełniejszej wiedzy, w jaki sposób możemy skutecznie udoskonalić nasze produkty.
Tempo postępu genetycznego naszych stad zarodowych porównujemy z optymalnym modelem teoretycznym, o bardzo wysokiej przewidywalności. Nasi specjaliści ds. rozrodu opisują optymalny model przy pomocy tzw. planów hodowlanych. Plany te są co roku aktualizowane i uzupełniane o nowe technologie (takie jak selekcja genomowa). Model teoretyczny wykorzystujemy do porównania rozrodczości wszystkich naszych stad zarodowych na całym świecie.

Efektem tych drobiazgowych badań są nowe produkty. Jednak zanim trafią one na rynek, zostają wcześniej poddane gruntownej ocenie i porównywane z istniejącymi. Testy przeprowadzamy zarówno w warunkach kontrolowanych, jak i fermowych, produkcyjnych. Dzięki tym działaniom możemy pochwalić się takimi efektami jak postęp genetyczny Norsvin Duroc w zakresie spożycia paszy. W porównaniu z rokiem 2008 badane knury rosną obecnie z 40 do 120 kg zużywając o 18 kg paszy mniej, co przekłada się na poprawę wskaźnika konwersji paszy o ok. 0,18. Jak widać na przykładzie Ulricha Fögelinga te doskonałe wyniki potrafią powtórzyć hodowcy, jeśli tylko korzystają z wiedzy, którą oferuje Topigs Norsvin.

Więcej nowości