Produkcja nasienia knurów w WCHiRZ w Skwierzynie

Produkcja nasienia knurów w WCHiRZ w Skwierzynie

Nasienie knurów Topigs Norsvin produkowane w Centrum Pozyskiwania Nasienia Knurów w Skwierzynie legitymuje się najwyższymi parametrami jakościowymi, zarówno w zakresie statusu zdrowotnego, jak i przydatności do inseminacji. Wszystkie etapy jego produkcji – od pozyskiwania, oceny oraz rozrzedzania i konfekcjonowania, po wprowadzanie do obrotu – wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, określonymi precyzyjnie w odpowiednich aktach prawnych i wytycznych certyfikatu jakości ISO 9001, który WCHiRZ posiada.

KNURY TOPIGS NORSVIN

Knury użytkowane w stacji są selekcjonowane pod kątem oczekiwań rynku. Charakteryzują się najwyższymi indeksami hodowlanymi, ich stawka jest duża, a remont intensywny. Daje to szeroki wachlarz i zróżnicowanie oraz wysoki potencjał hodowlany. Wszystkie trafiające do Stacji w Skwierzynie knury reprezentują najwyższy status zdrowotny. Zanim włączone zostaną do stada, muszą być poddane obowiązkowej, co najmniej 30-dniowej, kwarantannie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Knury utrzymywane w Centrum przechodzą cykl badań laboratoryjnych wykonywanych w akredytowanych laboratoriach diagnostyki weterynaryjnej. Dopiero uzyskanie odpowiednich wyników pozwala na wprowadzenie zwierząt do stada.
Ponadto całe stado nieustannie poddawane jest badaniom monitoringowym na szereg jednostek chorobowych, m.in.: choroba Aujeszky’ego, bruceloza, PRRS, pomór, leptospiroza, mykoplazma, App.

NASIENIE

Nasienie knurów konfekcjonowane jest przez pracowników laboratorium posiadających najwyższe kwalifikacje. Do produkcji nasienia używa się najwyższej jakości rozrzedzalnika marki Topigs Norsvin, używanego przez stacje współpracujące na całym świecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych klientów produkujemy również nasienie z użyciem rozrzedzalnika długoterminowego.

Oprócz standardowo wykonywanej oceny nasienia przeprowadzonej w centrum pozyskiwania nasienia, tj.: objętości, gęstości (koncentracji plemników) oraz tzw. ruchliwości plemników (liczby plemników poruszających się prawidłowym postępowym ruchem) wykonuje się dodatkowe badania takie jak: morfologia plemników czy bakteriologia pozyskanych ejakulatów.
Dodatkowo każda partia nasienia wyprodukowana w centrum w Skwierzynie jest obowiązkowo codziennie badana w celu wyeliminowania wszelkich zmian zachodzących w trakcie jego przechowywania. Proces polega na pobieraniu prób kontrolnych z każdej partii nasienia i sprawdzaniu deklarowanych w momencie produkcji parametrów, w kolejnych dniach po wyprodukowaniu. System ten pozwala wyeliminować z produkcji knury, których nasienie nie spełnia odpowiednich norm. Ponadto posiadamy pełen monitoring wyprodukowanego nasienia, dzięki czemu możemy przedstawić w każdej chwili klientowi pełen obraz uzyskanych wyników.
Nasienie dostarczane jest transportem własnym lub za pośrednictwem firm kurierskich, zawsze w bezpiecznym opakowaniu styropianowym, w specjalnych urządzeniach utrzymujących stałą, monitorowaną na bieżąco temperaturę.

STATUS ZDROWOTNY

Utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego i przestrzeganie zasad bioasekuracji to podstawowe kryterium, którym kierujemy się we wszystkich działaniach w celu pozyskiwania nasienia. Cała kadra pracowników laboratorium i obsługi chlewni podlega szczególnym restrykcjom sanitarnym.
Zasady te określone zostały w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii, kierownictwem Filii WCHiRZ w Skwierzynie oraz przedstawicielami firmy Topigs Norsvin. Osoby sporadycznie wizytujące pomieszczenia tak kwarantanny, jak i stacji, muszą mieć co najmniej 48-godzinną przerwę w kontakcie z innymi zwierzętami, co zawsze jest udokumentowane w księdze wejść. Liczba wejść osób z zewnątrz jest zredukowana do koniecznego minimum i precyzyjnie kontrolowana.

Wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń centrum pozostawiają swoją odzież i przedmioty osobiste (m.in. zegarki, telefony komórkowe oraz biżuterię i okulary) w tzw. części brudnej śluzy dezynfekcyjnej. Po wykąpaniu się pod natryskami i przebraniu w czystą odzież, mogą wejść do ww. pomieszczeń.

POŁĄCZONA JAKOŚĆ TOPIGS NORSVIN i WCHiRZ

O wysokiej jakości produkowanego w WCHiRZ w Skwierzynie nasienia decyduje szereg mniej lub bardziej wymiernych czynników. To suma doskonałych parametrów genetycznych knurów Topigs Norsvin, najwyższego statusu zdrowotnego knurów w Filii w Skwierzynie, optymalnego systemu utrzymania zwierząt, bioasekuracji i warunków środowiskowych.
To także rygorystyczne przestrzeganie przepisów warunkujących produkcję nasienia knurów, określonych w przepisach weterynaryjnych oraz zapisanych w procedurach certyfikatów ISO 9001.

Ponadto Centrum Pozyskiwania Nasienia w Skwierzynie jest włączone do systemu oceny jakości Topigs Norsvin. Ta okoliczność umożliwia dostęp do najnowszych technologii, pozwala na wymianę doświadczeń ze stacjami na całym świecie, a także gwarantuje monitoring oraz audyt zgodności technologii i procedur ze standardami AIM – wdrożonego przez Topigs Norsvin systemu jakościowego w produkcji nasienia.

Więcej nowości