Norsvin Duroc

Norsvin Duroc

Linia terminalna Norsvin Duroc charakteryzuje się mocną budową, wysoką produktywnością i zawartością chudego mięsa, a jej procentowy wkład w produkcję tuczników jest gwarancją wysokiej jakości produktu końcowego. Linia ojcowska Norsvin Duroc pozwala uzyskać prosięta o znakomitej witalności i wysokich dziennych przyrostach. Norsvin Duroc wykazuje trend genetyczny w kierunku wysokiej zawartości procentowej mięsa chudego oraz optymalnej zdolności wykorzystywania paszy, głównie dzięki stosowaniu w rutynowych pomiarach technologii tomografii komputerowej oraz stacji FIRE.

Czystorasowe knurki Duroc osiągają w testach wskaźnik FCR na poziomie 2,0 (wyniki za rok 2013).

Topigs Norsvin utrzymuje wysoką jakość mięsa dzięki kompleksowym programom hodowlanym oraz zaawansowanym technikom analitycznym. Do wyjątkowo wysokiej jakości produktu w programie hodowlanym przyczyniają się takie cechy jak zoptymalizowane pH, IMF (zawartość tłuszczu śródmięśniowego) oraz ilość wycieku.

  • Mocna budowa
  • Doskonała wydajność paszowa
  • Przyrost chudego mięsa
  • Wyjątkowa jakość produktu