Genomika i Genetyka

Genomika i Genetyka

Współczesna genomika wykorzystuje precyzyjne relacje pomiędzy osobnikami i pozwala zwiększyć zysk genetyczny osiągany ze wszystkich cech o 30% lub więcej. Dzięki precyzyjnie określonym fenotypom, odpowiednio licznej grupie zwierząt, na której prowadzona jest selekcja, krótkim odstępom czasowym pomiędzy pokoleniami i wysokiej precyzji szacowania wartości hodowlanych jesteśmy w stanie w optymalny sposób wykorzystać zalety selekcji genomicznej.

Wraz z uzyskaniem dostępu do bogatych zasobów informacji genomicznych możemy lepiej zarządzać heterozją i dominacją genetyczną w naszych liniach i krzyżówkach. Mając do dyspozycji to nowe źródło informacji możemy nie tylko lepiej zrozumieć genetyczną architekturę złożonych cech, ale także zoptymalizować proces krycia (także w obrębie populacji czystorasowych), co z kolei pozwoli zidentyfikować knury dające najwięcej markerów heterozygotycznych przy kryciu danej maciory. Topigs Norsvin inwestuje ogromne środki w zrozumienie heterozji i dominacji, a to prowadzi do lepszego prognozowania jakości krzyżówek.

Dowiedz się więcej: