Innowacja

Innowacja

Topigs Norsvin to najbardziej innowacyjna na świecie firma zajmująca się genetyką trzody chlewnej. Nasze kompleksowe podejście do całego łańcucha produkcji wieprzowiny ma dwa wymiary: optymalizacja kosztów w całym łańcuchu oraz maksymalizacja wartości dodanej. Naszą ambicją jest podwojenie tempa postępu genetycznego do poziomu 4% poprzez możliwie najlepsze wykorzystanie dużych baz danych (tzw. big data), zrozumienie genomiki i wykorzystanie informacji o pełnej sekwencji.

Do zrozumienia genomiki świni i wykorzystania informacji o pełnej sekwencji zbliżamy się coraz bardziej. Nasze kolejne kroki to wykorzystanie wzorów DNA w precyzyjnej hodowli i zarządzaniu genomiką, a także nowa technologia przyspieszająca wzrost i upowszechnianie pożądanych genów funkcjonalnych w ramach naszych populacji.

Dowiedz się więcej: