Jakość Tuszy i Mięsa

Jakość Tuszy i Mięsa

Celem programu badawczego w dziedzinie jakości tuszy i mięsa jest umożliwienie zdrowej i wydajnej produkcji trzody chlewnej oraz uzyskanie wieprzowiny o smaku satysfakcjonującym konsumentów. Jednym z najważniejszych zagadnień budowania wartości w produkcji wieprzowiny jest poprawa jakości tuszy (duża zawartość chudego mięsa i wysoki udział najbardziej wartościowych elementów). Coraz większą rolę w fenotypowaniu osobników-kandydatów oraz w zwiększaniu precyzyjności szacowania wartości hodowlanej odgrywają nowe technologie, takie jak tomografia komputerowa (TK) i spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS). Zastosowanie tych technologii umożliwia dostarczenie na rynek wieprzowiny o wyższej jakości.

Dowiedz się więcej: