Pasza i Żywienie

Pasza i Żywienie

Celem platformy poświęconej paszy i żywieniu jest wsparcie grupy zajmującej się rozwojem genetycznym w zakresie tworzenia optymalnych pasz pozwalających wykazać potencjał genetyczny ferm zarodowych i testowych. Ponadto platforma pomaga klientom maksymalnie wykorzystać wartość drzemiącą w aktualnie dostępnym materiale genetycznym i ułatwia przepływ bieżących informacji pomiędzy rynkiem a badaniami. Powstające w ramach platformy produkty to podręczniki żywienia przeznaczone dla poszczególnych linii i krzyżówek. Prace badawcze koncentrują się na prawidłowym modelowaniu wagi i krzywej poboru paszy, alternatywnych składnikach oraz relacji pomiędzy postępem genetycznym w liniach czystej krwi a jego odzwierciedleniem w rasach mieszanych.

Dowiedz się więcej: