Reprodukcyjna

Reprodukcyjna

Cele platformy reprodukcyjnej są następujące:

1) wspieranie grupy zajmującej się doskonaleniem genetycznym poprzez zapewnienie wiedzy na temat płodności i narzędzi umożliwiających dalsze osiągnięcia genetyczne w przyszłości,

2) wspieranie klientów w zakresie pełnego wykorzystania potencjału genetycznego zwierząt bez ryzyka przenoszenia chorób oraz

3) wspieranie stacji sztucznego unasienniania w zakresie minimalizacji kosztów i maksymalizacji jakości.

Projekty realizowane w ramach platformy podzielone są na dwie grupy: reprodukcyjność osobników męskich i żeńskich.

Dowiedz się więcej: