Zdrowie i Środowisko

Zdrowie i Środowisko

Celem programu badawczego w dziedzinie zdrowia i środowiska jest opracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczną genetyczną selekcję zwierząt o zwiększonej zdolności do kontynuacji produkcji także w mniej sprzyjających warunkach. Innymi słowy, naszym celem jest wyhodowanie zwierząt o wysokiej odporności, w których populacji nie dochodzi do obniżenia parametrów produkcyjnych takich jak przyrost wagi, wskaźnik konwersji paszy czy liczebność miotów.

Nasze badania uwzględniają również kwestie związane z dobrostanem zwierząt, takie jak odgryzanie ogonów i agresja.

Dowiedz się więcej: