CIAB – dystrybutor genetyki Topigs Norsvin na Ukrainie

Centrum Doskonalenia Hodowli Zwierząt (CIAB) zostało dystrybutorem genetyki Topigs Norsvin na rynek ukraiński. CIAB utworzy stada zarodowe, aby rozpocząć lokalną produkcję loszek. System wewnętrznego namnażania materiału remontowego InGene zostanie również wdrożony na Ukrainie.

Wprowadzenie genetyki oraz wsparcia Topigs Norsvin na Ukrainie jest ważnym elementem krajowego programu rozwojowego New Pig Production 2025. Przyczyni się to do realizacji ambitnych założeń Ukraińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Mięsnego, których celem jest produkcja wieprzowiny obciążona najniższymi kosztami w skali świata oraz uzyskanie pozycji czołowego eksportera wieprzowiny.

 „Jesteśmy dumni i cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji planu New Pig Production 2025. Wydajność i jakość naszej genetyki w połączeniu z wsparciem na wysokim poziomie będą stanowić ważny wkład w rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego sektora produkcji trzody chlewnej na Ukrainie ” – mówi Gyula Simon, dyrektor Topigs Norsvin Central Europe.

Mykoła Babenko, dyrektor Centrum Doskonalenia Hodowli Zwierząt (CIAB), podkreśla: „Innowacyjne podejście Topigs Norsvin we wdrażaniu nowych technologii i ciągła koncentracja na opłacalnej produkcji trzody chlewnej są obecnie istotnymi aspektami dla ukraińskiej hodowli trzody chlewnej. Potencjał genetyki Topigs Norsvin pomoże Ukraińskiemu Stowarzyszeniu Przemysłu Mięsnego zrealizować swoje ambitne plany ”.

O Ośrodku Doskonalenia Hodowli Zwierząt (CIAB):

Centrum Doskonalenia Hodowli Zwierząt (CIAB) powstało w 2011 roku. CIAB współpracuje z fermami trzody chlewnej, mleczarniami i gospodarstwami rolnymi na Ukrainie i za granicą. Specjalizuje się w audycie technologicznym, cięciu kosztów, planowaniu działań, usprawnianiu biznesu i wsparciu. Celem CIAB jest stworzenie najlepszej organizacji, zwiększenie rentowności i pomoc. Robi to, gromadząc doświadczenia z wiodących ośrodków naukowych na całym świecie.

Więcej informacji o nowym partnerze Topigs Norsvin znajdą Państwo na www.ciab.expert

Udostępnij ten post:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email