Wskazówki Chrisa dotyczące żywienia TN Tempo

 

Chriss Opschoor, Feed Group International Manager

Chris Opschoor jest Managerem Feed Group International. Topigs Norsvin Feed Group udziela porad producentom pasz, doradcom i naszym klientom na temat jakości i najlepszej ilości pasz aby uwolnić maksymalny potencjał genetyki Topigs Norsvin. W ostatnich latach TN Tempo drastycznie zmienił się w knura, który jest znany z osiągania niesamowitych wyników. Zapotrzebowanie potomstwa TN Tempo na składniki odżywcze uległo zmianie. Szczególnie z powodu lepszej wydajności i wyższego tempa wzrostu, zwłaszcza w ostatniej części okresu tuczu.

Wskazówki Chrisa dotyczące żywienia TN Tempo:

  1. Potomstwo knurów TN Tempo ma dobre wyniki dziennego spożycia paszy które należy skrupulatnie monitorować. Jest to istotne aby określić odpowiednie poziomy składników odżywczych na kg paszy. Ścisła kontrola żywienia pozwala osiągnąć najlepsze wyniki pod względem technicznym i ekonomicznym.
  2. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego dziennego spożycia lizyny końcowej fazie tuczu aby odblokować potencjał genetyczny. Wzmaga to szybki wzrost dziennych przyrostów u potomstwa knura TN Tempo i lochy TN70, zwłaszcza w końcowej facie tuczu.
  3. Kontrola poziomu witamin i minerałów w paszy zapewni zwiększenie dziennych przyrostów potomstwa TN Tempo. Ze względu na zwiększoną konwersję paszy, dzienne spożycie tych składników jest jeszcze ważniejsze.
  4. Preferuje się zastosowanie w żywieniu funkcjonalnego włókna aby w połączeniu ze zdolnością wysokiego dziennego spożycia paszy wspierać zdrowotność jelit.
  5. Utrzymywanie potomstwa TN Tempo w strefie komfortu, w temperaturze pokojowej zapewni maksymalne tempo wzrostu.

Udostępnij ten post:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email