TN Pietrain

TN Pietrain

Knury TN Pietrain hodowane są z linii Topigs Norsvin P (linia Pietrain). Knury te charakteryzują się bardzo wysoką zawartością mięsa chudego i są całkowicie pozbawione genu wrażliwości na stres, co przekłada się na pełne wigoru potomstwo. Tusze zwierząt rasy TN Pietrain charakteryzują się niewielką ilością wycieku. Cechy potomstwa knurów TN Pietrain:

  • bardzo wysoka mięsność
  • muskularność i bardzo dobry pokrój
  • brak wrażliwości na stres: niewielka ilość wycieku i silne prosięta
  • niski wskaźnik wykorzystania paszy.