Produkt

TN70 powstaje z połączenia Norsvin Landrace i Linii Z (Wielka biała) lub Linii A (Wielka biała)

„To jest locha, którą każdy będzie chciał mieć” Toon Janssen, pierwszy holenderski hodowca, który testował TN70

Cele hodowlane

Wydajność tuczników 29%

 • Ocena jakości tuszy za pomocą aparatów tomografii komputerowej i ultrasonografii
 • Indywidualne ważenie i rejestr pobrania paszy
 • Silne/Wytrzymałe i żywotne prosięta
 • Ocena jakości mięsa i tłuszczu  w celu zapewnienia długoletniej wysokiej jakości

Jakość tuszy 8%

Jakość mięsa 3%

Wielkość miotów 19%

 • Każde dodatkowo urodzone prosię powinno zostać odchowane i dorosnąć do wieku ubojowego
 • Dla każdego dodatkowego prosięcia powinien być dostępny działający sutek
 • Lochy powinny być w stanie wykarmić swoje prosięta
 • Waga urodzeniowa prosiąt nie powinna ulegać obniżeniu

 Żywotność prosiąt 25%

 • Zastosowanie tomografii komputerowej w celu określenia budowy zwierzęcia
 • Stabilność w utrzymaniu grupowym i konwencjonalnym
 • Żywotność fenotypowa
 • Obszerna ocena eksterierowa dla optymalnej funkcjonalności

Łatwość obsługi 18%

 • Reprodukcja samców i samic
 • Zrównoważone wielkości miotów
 • Odpowiednia ilość funkcjonujących sutków przy większych miotach
 • Jednolite i solidne prosięta od urodzenia aż do odsadzenia

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ ŻYWIENIOWA, WYSOKA PRODUKCYJNOŚĆ, ŁATWOŚĆ OBSŁUGI, WYSOKA MIĘSNOŚĆ PRZY WYŻSZEJ MASIE CIAŁA, OSIĄGANE SZYBCIEJ

Kliknij poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dobra matka

TN70

Selekcjonowane, aby wykarmić samodzielnie każde dodatkowo urodzone prosię

 • Optymalizacja rozrodu knurów i loch
 • Zrównoważona wielkość miotów – w zróżnicowanych warunkach oproszenia
 • Odpowiednia ilość funkcjonujących sutków przy większych miotach
 • Jednolite i żywotne prosięta – przed urodzeniem aż do odsadzenia

700.000 prosiąt jest ważonych indywidualnie co roku

Nasze cele

 • Każde dodatkowo urodzone prosię powinno zostać odchowane i dorosnąć do wieku ubojowego
 • Dla każdego dodatkowego prosięcia powinien być dostępny działający sutek
 • Lochy powinny być w stanie wykarmić swoje prosięta
 • Waga urodzeniowa prosiąt nie powinna ulegać obniżeniu

TN70

Bred to stay & perform

TN70

Pełne wykorzystanie informacji genetycznej w selekcji

Wykorzystanie informacji genetycznej sprawia, iż selekcja jest bardziej dokładna. Wynikiem, czego jest wzrost tempa uzyskania postępu genetycznego o 40%. Co również sprawia, iż selekcjonowanie na określone cechy jest łatwiejsze, na przykład cech związanych z reprodukcją, odpornością na choroby czy jakością mięsa.

Dla TN70 w wyniku łącznego postępu w zakresie genetyki, produkcji i jakości tuszy wzrósł zysk na tucznika o 4.5 € w ciągu ostatnich 5 lat.

 • Większa ilość prosiąt odchowanych poprzez wzrost ilości żywo urodzonych prosiąt (+0.2), większą ilość sutków u lochy (+0.5) i zmniejszenie śmiertelności (-2%)
 • Niższe koszty produkcji poprzez polepszenie wskaźników wzrostu/przyrostu (+ 55 g/d) i zmniejszenie współczynnika konwersji paszy (- 0.15)
 • Wyższa cena tuszy poprzez zmniejszenie zawartości słoniny (- 0.8 mm) i zwiększenie głębokości oka polędwicy (+1.2 mm)
Mniej pracy

TN70

Brak problemów z oproszeniem

 • Mniej pracy
 • Większa przyjemność z pracy
 • Łatwość obsługi

„Obserwujemy mniej prosiąt martwo urodzonych. TN70 naprawdę łatwo się prosi.”

Ulla Ketola, HKScan, Finland

Najlepsza cena

TN70

Niższe koszty na prosię

Z 3 powodów:

 1. Najwyższa jakość prosiąt sprzedanych od lochy
 2. Niższe koszty pracy
 3. Niższe koszty wymiany/remontu stada

Teats counts!

Prosięta

TN70

Duże i wyrównane mioty oraz silne prosięta – Wysoki wskaźnik przeżywalności

 • 14-15 warchlaków odchowanych na jeden okres odchowu
 • > 1.4 kg średnia waga urodzeniowa
 • < 11 % śmiertelność noworodków/ przedodsadzeniowa
 • niższa śmiertelność loch o 2-3%
 • zmniejszenie o 10% wskaźnika wymiany/remontu stada
Nadzwyczajne zdolności opiekuńcze

Warchlaki wyższej jakości przy niższych nakładach pracy

 • Co najmniej 15 działających sutków
 • Wyjątkowo wysoka produkcja mleka
 • Łagodny charakter loch

„TN70 to najlepsza matka z jaką przyszło mi pracować”
producent TN70 z Belgii

Odpowiedzialność

TN70

Zrównoważona produkcja i społeczna odpowiedzialność

Topigs Norsvin bierze pod uwagę obecne i przyszłe żądania społeczeństwa odnośnie dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Objawia się to w naszych celach hodowlanych, które uwzględniają dobre zdolności opiekuńcze loch, skupienie na przeżywalności prosiąt, wydajność przy większych porodach.

 

Mocniejsza budowa

TN70

Silniejsze i długowieczne lochy

 • Niższe koszty wymiany
 • Zdrowsze zwierzęta/ Mniej leczenia
 • Mniejsze nakłady pracy
Całkowita wydajność żywieniowa

TN70

Całkowita wydajność żywieniowa oznacza całkowitą ilość paszy potrzebną do wyprodukowania jednego kilograma żywej wagi ubojowej świni.

best-pork

It’s that much better!

TN70

The ultimate base female for the best Total Feed Efficiency

totalfeedefficiency.com

Zysk ekonomiczny

TN70 charakteryzuje się najwyższą całkowita wydajnością żywieniową

 • Mniej brakowanych loch > Mniejsze nakłady na żywienie
 • Więcej prosiąt od jednej lochy > Więcej wieprzowiny
 • Więcej chudego mięsa > Więcej wieprzowiny
Zdrowie i rozród

Wsparcie w zakresie zdrowia zwierząt i reprodukcji

Popieramy zrównoważoną produkcję z ograniczonym zastosowaniem antybiotyków, optymalnym zdrowiem i zachowaniem dobrego samopoczucia naszych świń.

Żywienie

Dowiedz się jak żywić swoje loszki TN70

Topigs Norsvin przyjmuje praktyczne podejście, opracowując podręczniki i wytyczne dotyczące paszy, a następnie pomagając klientom i ich dostawcom pasz w ich wdrażaniu na fermie. Wierzymy, że wiemy, czego potrzebują nasze zwierzęta i chcemy dzielić się tym z naszymi klientami i ich dostawcami paszy. Locha i loszka TN70 to niepowtarzalne samice i muszą być żywione i odchowane zgodnie z zaleceniami Topigs Norsvin aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał genetyczny.

Every piglet deserves a good mother!

Breed – Farrow – Wean – Repeat

TN70 – Wyjątkowe zdolności opiekuńcze

Warchlaki wyższej jakości przy niższych nakładach pracy

Przynajmniej 15 działających sutków

Wyjątkowa produkcja mleka

Łagodny charakter loch – delikatne matki

 

„Najlepszej jakości warchlaki, ważące 8 kg w ciągu 27 dni odchowu”

Korzyści: Niższe ryzyko zachorowań i łatwość w obsłudze

Norsvin Landrace

Norsvin Landrace

50% genów wchodzących w skład TN70

 • Najbardziej unikatowy Landrance na świecie
 • Smukły jak Piétrain, mleczność jak u Holsztynów i rośnie jak Tempo
 • Jedyny w swoim rodzaju wskaźnik FCR (współczynnik wykorzystania paszy na 1kg przyrostu)
Top Pi*TN70

Top Pi*TN70

Typowy dla rynków nastawionych na wysokomięsne tuczniki

 • Najlepsza jakość tuszy
 • Szybkie przyrosty

Wydajność końcowa tuczu

Wieprzki i Loszki

AutoFOM jakość tuszy

Tusza 99kg, Wieprzki i Loszki

Waga początkowa, kg 29 Wydajność rzeźna, % 79
Waga ubojowa, kg 124 Grubość słoniny, mm 14.2
Średni dzienny przyrost, g/d 970 Głębokość oka polędwicy, mm 66.0
Konwersja paszy 2.55 Zawartość mięsa chudego, % 59.7
Norsvin Duroc*TN70

Norsvin Duroc*TN70

Typowy dla rynków nastawionych na wydajność rzeźną

 • Najlepsza konwersja paszy (zdolność wykorzystania paszy)
 • Szybkie przyrosty
 • Dobra jakość tuszy
Wieprzki i loszki
Waga początkowa, kg 25.0
Waga ubojowa, kg 128.0
Dzienne przyrosty, 30-120 kg, g/d 1,151
Średni dzienny pobór paszy, kg/d 2.33
Konwersja paszy 2.28
Zawartość mięsa chudego, % 60.4
Talent*TN70

Talent*TN70

Typowy dla rynków nastawionych na wydajność rzeźną

 • Szybkie przyrosty
 • Wysoka jakość tuszy

Wszystkie osobniki męskie, wieprzki & loszki

Dzienne przyrosty, 30-120 kg, g/d 924
Grubość słoniny, mm 12.3
Głębokość oka polędwicy, mm 65.3
Zawartość mięsa chudego, % 60.1
Internetowe narzędzia żywieniowe
Loszka

Celem poniższego podręcznika żywieniowego jest dostarczenie wytycznych dotyczących żywienia w oparciu o zapotrzebowanie żywieniowe loszek remontowych TN70. Topigs Norsvin przeprowadza różnorodne badania w celu ustalenia potencjału naszych zwierząt i wykorzystuje te informacje do opracowania aktualnych i praktycznych porad żywieniowych dla wszystkich rynków.

Pobierz

Locha

Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie wytycznych żywieniowych, opartych o zapotrzebowanie na składniki odżywcze loch TN70. Firma Topigs Norsvin przeprowadza szereg badań mających na celu określenie potencjału produkcyjnego swoich zwierząt. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy przy tworzeniu aktualnych i praktycznych poradników żywieniowych przeznaczonych na poszczególne rynki.

Pobierz

Wartości podstawowe

Bazując na naszych wartościach podstawowych: innowacyjności, ambicji, zrównoważonym rozwoju, partnerstwie, żarliwie staramy się być najbardziej innowacyjną firmą zajmującą się genetyką trzody chlewnej na świecie. Postęp w hodowli trzody. Codziennie.

Odpady poselekcyjne TN70

Tusze kastratów pozostałych po selekcji TN70 = Jakościowo równoważne tucznikom

AutoFOM data, Stado komercyjne, Niemcy, 2015, 329 tusz

939 g/d Średnie dzienne przyrosty
97 kg Waga tuszy
14.9 mm Grubość słoniny
57.9 mm Głębokość oka polędwicy
0.943 Wskaźnik/kg
Program Hodowlany
Lochy i prosięta
Tuczniki
Wsparcie produkcji
Całkowita Wydajność Żywieniowa
Pokaż wszystko
Czy możemy korzystać z plików cookies, aby zapewnić jak najwyższą jakość wizyty na naszej stronie internetowej? Szczegóły i odpowiedzi na pytania można znaleźć w polityce prywatności i plików cookies.
Anuluj