Topigs Norsvin Meat Group: pomost między genetyką a przetwórstwem

Firma Topigs Norsvin powołała specjalistyczną grupę Meat Group, której celem jest rozwój wiedzy i opracowywanie rozwiązań ułatwiających eliminowanie wyzwań stojących przed zakładami uboju, przetwórstwa i pakowania mięsa oraz sprzedawcami detalicznymi działającymi w sektorze trzody chlewnej.
Grupa skupia członków różnych specjalności posiadających profesjonalną wiedzę na temat mięsa, uboju trzody, przetwórstwa, pakowania i handlu detalicznego. Już dziś grupa jest zaangażowana w prezentowanie wyników produkcyjnych i globalnych trendów w zakresie charakterystyki mięsa międzynarodowym podmiotom wykorzystującym produkty Topigs Norsvin. Członkowie grupy zajmują się również badaniami umożliwiającymi eliminowanie problemów w zakładach przetwórczych oraz opracowywaniem kluczowych innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na stałe doskonalenie jakości konsumpcyjnej, jaką można uzyskać dzięki genetyce Topigs Norsvin.
Topigs Norsvin Meat Group ma dostęp do ogromnych zasobów danych na temat jakości mięsa gromadzonych dla produktów Topigs Norsvin. Pozwala to na skuteczną komunikację z zakładami pakującymi i sprzedawcami detalicznymi oraz precyzyjne objaśnianie oczekiwań w zakresie wydajności poubojowej. Grupa dysponuje także kwalifikacjami umożliwiającymi audyt łańcucha dostaw, jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań.
Doskonalenie wiedzy w dziedzinie użytkowości rzeźnej trzody Topigs Norsvin, czyli punktu, w którym producent trzody uzyskuje zwrot z nakładów finansowych ponoszonych na genetykę, umożliwia Topigs Norsvin ocenę rentowności i wartości użytkowej oferowanych linii. Wiedza ta jest także przydatna dla stale rosnącej liczby klientów prowadzących działalność zintegrowaną, czyli posiadających zarówno gospodarstwa produkujące trzodę, jak i ubojnie oraz zakłady przetwórcze.

Topigs Norsvin
Topigs Norsvin jest wyspecjalizowanym dostawcą genetyki trzody chlewnej. Firma jest znana z nowatorskiego podejścia do wdrażania nowych technologii oraz nacisku na zoptymalizowaną kosztowo produkcję trzody. Głównymi filarami przedsiębiorstwa są badania, innowacyjność oraz rozpowszechnianie udoskonalonej genetyki trzody chlewnej. Dzięki konsekwentnemu i intensywnemu doskonaleniu produktów klienci Topigs Norsvin osiągają znaczącą wartość dodaną w działalności produkcyjnej.

Udostępnij ten post: