Pięć kluczowych obszarów

Topigs Norsvin to coś znacznie więcej niż najlepsza genetyka. Dysponując wszechstronnie przygotowanym, międzynarodowym zespołem badawczym oraz działem technicznym możemy zaoferować naszym klientom najwyższy poziom wiedzy, wsparcie i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Szybko i skutecznie dostarczamy im najlepsze rozwiązania genetyczne, by wspierać ich w maksymalizacji potencjału oferowanych przez nas produktów.

Zespoły badawczo-techniczne Topigs Norsvin działają na pięciu platformach:

Genetyka i genomika
Platforma genomiki i genetyki opracowuje i wdraża udoskonalenia hodowlane. Wykorzystywanie i rozwijanie najnowszych technologii, takich jak genomika, uczenie się maszynowe i ulepszone modele statystyczne, przyśpiesza postęp genetyczny. Menedżerowie z programu hodowlanego wdrażają najlepsze strategie hodowlane na naszych farmach zarodowych oraz na farmach naszych klientów.

Żywotność i dobrostan zwierząt
Program badawczy dotyczący żywotności i dobrostanu zwierząt przyczynia się do wyhodowania wytrzymałych zwierząt, które pozwalają uniknąć spadków produkcji. Osobników, które dobrze znoszą trudne warunki. Jednym z celów jest osiągnięcie lepszego dobrostanu zwierząt. Nasi weterynarze doradzają producentom i innym partnerom na temat zdrowia i bezpieczeństwa biologicznego oraz wspierają rozpowszechnianie programu genetycznego.

Reprodukcja
W ramach tej platformy badacze rozwijają i gromadzą wiedzę na temat płodności samców i samic. Zespół ds. obsługi technicznej doradza w zakresie najlepszych praktyk związanych z płodnością zwierząt na farmie. Prowadzi to do efektywniejszego i szybszego rozprzestrzeniania doskonałych genów oraz lepszych wyników płodności. Członkowie tego zespołu pomagają również ośrodkom sztucznej inseminacji w podnoszeniu poziomu ekonomiczności i jakości.

Jakość mięsa i tuszy
Program badawczy w dziedzinie jakości mięsa i tuszy wspiera bezpieczną i wydajną produkcję smacznej wieprzowiny. Oznacza to między innymi zwiększanie zawartości chudego mięsa, a także poprawianie jakości i liczby wartościowych elementów tuszy. Zespół techniczny opracowuje i udostępnia wiedzę. Oferuje rozwiązania problemów, z jakimi borykają się rzeźnie, przetwórnie, punkty skupu oraz sklepy detaliczne.

Wydajność paszy i żywienia
Zespół techniczny platformy paszy i żywienia opracowuje receptury pasz oraz strategie żywieniowe. Przygotowuje również podręczniki żywienia przeznaczone dla poszczególnych linii i krzyżówek. Prace badawcze koncentrują się na prawidłowym modelowaniu wagi i krzywej poboru paszy. W ramach tej platformy naukowcy opracowują narzędzia przyczyniające się do postępu genetycznego w zakresie wydajności żywienia.