Pięć kluczowych obszarów

Topigs Norsvin to coś znacznie więcej niż najlepsza genetyka. Dysponując wszechstronnie przygotowanym, międzynarodowym zespołem badawczym oraz działem technicznym możemy zaoferować naszym klientom najwyższy poziom wiedzy, wsparcie i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Szybko i skutecznie dostarczamy im najlepsze rozwiązania genetyczne, by wspierać ich w maksymalizacji potencjału oferowanych przez nas produktów.

Zespoły badawczo-techniczne Topigs Norsvin działają na pięciu platformach:

Genetyka i genomika

Platforma genomiki i genetyki opracowuje i wdraża metody udoskonalania hodowli, wykorzystując przy tym rozwój najnowszych technologii, takich jak genomika, uczenie maszynowe czy ulepszone modele statystyczne, które przyspieszają postęp genetyczny. Menedżerowie opracowujący programy hodowlane wdrażają najlepsze strategie w zakresie hodowli trzody chlewnej na naszych fermach zarodowych oraz w gospodarstwach naszych klientów.

Żywotność i dobrostan zwierząt

Program badawczy dotyczący odporności i dobrostanu zwierząt przyczynia się do hodowli wytrzymałych świń, funkcjonujących bez spadków produkcji, radzących  sobie z wyzwaniami. Jednym z naszych ważnych celów jest wzrost dobrostanu zwierząt. Nasi weterynarze doradzają producentom i innym partnerom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa biologicznego, a ich działania wspierają rozpowszechnianie rozwiązań genetycznych.

Reprodukcja

W ramach platformy nasze działy badawcze rozwijają i gromadzą wiedzę na temat płodności zwierząt obu płci, natomiast zespoły techniczne doradzają klientom, w jaki sposób wprowadzać najlepsze praktyki w tym zakresie. Efektem jest skuteczniejsza i szybsza dystrybucja genów najwyższej jakości, co prowadzi do uzyskania lepszych wyników płodności. Zadaniem zespołów technicznych jest także pomoc stacjom unasieniania w optymalizacji wskaźników opłacalności oraz jakości.

Jakość mięsa i tuszy

Program badawczy w zakresie jakości mięsa i tuszy ma za zadanie wspierać bezpieczną i wydajną produkcję wieprzowiny o wysokich walorach smakowych. Oznacza to zwiększoną zawartość chudego mięsa, a także wzrost jakości i ilości wartościowych części tuszy. Zespół techniczny rozwija i udostępnia wiedzę, oferując rozwiązania problemów, przed którymi stoją rzeźnie, przetwórnie, punkty skupu i detaliści.

Wydajność paszy i żywienia

Zespół techniczny obsługujący tę platformę opracowuje rekomendacje dla receptur pasz oraz strategie żywienia. Efektem ich działań są podręczniki żywieniowe przeznaczone dla poszczególnych linii i krzyżówek. Prace badawcze koncentrują się na właściwym modelowaniu rozwoju masy i krzywej poboru paszy, dzięki czemu powstają  narzędzia służące postępowi genetycznemu w zakresie wydajności żywienia.

Genetyka i genomika
Platforma genomiki i genetyki opracowuje i wdraża udoskonalenia hodowlane. Wykorzystywanie i rozwijanie najnowszych technologii, takich jak genomika, uczenie się maszynowe i ulepszone modele statystyczne, przyśpiesza postęp genetyczny. Menedżerowie z programu hodowlanego wdrażają najlepsze strategie hodowlane na naszych farmach zarodowych oraz na farmach naszych klientów.

Żywotność i dobrostan zwierząt
Program badawczy dotyczący żywotności i dobrostanu zwierząt przyczynia się do wyhodowania wytrzymałych zwierząt, które pozwalają uniknąć spadków produkcji. Osobników, które dobrze znoszą trudne warunki. Jednym z celów jest osiągnięcie lepszego dobrostanu zwierząt. Nasi weterynarze doradzają producentom i innym partnerom na temat zdrowia i bezpieczeństwa biologicznego oraz wspierają rozpowszechnianie programu genetycznego.

Reprodukcja
W ramach tej platformy badacze rozwijają i gromadzą wiedzę na temat płodności samców i samic. Zespół ds. obsługi technicznej doradza w zakresie najlepszych praktyk związanych z płodnością zwierząt na farmie. Prowadzi to do efektywniejszego i szybszego rozprzestrzeniania doskonałych genów oraz lepszych wyników płodności. Członkowie tego zespołu pomagają również ośrodkom sztucznej inseminacji w podnoszeniu poziomu ekonomiczności i jakości.

Jakość mięsa i tuszy
Program badawczy w dziedzinie jakości mięsa i tuszy wspiera bezpieczną i wydajną produkcję smacznej wieprzowiny. Oznacza to między innymi zwiększanie zawartości chudego mięsa, a także poprawianie jakości i liczby wartościowych elementów tuszy. Zespół techniczny opracowuje i udostępnia wiedzę. Oferuje rozwiązania problemów, z jakimi borykają się rzeźnie, przetwórnie, punkty skupu oraz sklepy detaliczne.

Wydajność paszy i żywienia
Zespół techniczny platformy paszy i żywienia opracowuje receptury pasz oraz strategie żywieniowe. Przygotowuje również podręczniki żywienia przeznaczone dla poszczególnych linii i krzyżówek. Prace badawcze koncentrują się na prawidłowym modelowaniu wagi i krzywej poboru paszy. W ramach tej platformy naukowcy opracowują narzędzia przyczyniające się do postępu genetycznego w zakresie wydajności żywienia.