Polityka prywatności i plików cookies

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Polityka prywatności i plików cookies Topigs Norsvin 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności i plików cookies miała miejsce 1 marca 2022 r. 

My („Topigs Norsvin”, „my” lub „nasz”) przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników. 

Zakres i akceptacja tej polityki prywatności 
Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę, abyśmy gromadzili, wykorzystywali, udostępniali i przechowywali jego dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. W niniejszej polityce prywatności opisujemy również, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników, gdy kontaktują się z nami w inny sposób, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies dotyczy wszystkich elementów stron internetowych zarządzanych przez Topigs Norsvin oraz korespondencji pomiędzy nami a użytkownikiem. 

Prywatność 

Jak gromadzimy dane osobowe użytkowników? 
Dane osobowe użytkowników gromadzimy w następujących sytuacjach: 

 1. gdy użytkownik sam przekazuje nam swoje dane osobowe, np. zapisując się na newsletter lub innej publikacji, lub gdy rejestrujesz się na wydarzenie; 
 2. gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową;
 3. gdy użytkownik korzysta z naszych kanałów w mediach społecznościowych; 
 4. gdy użytkownik kontaktuje się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
Gromadzimy następujące dane osobowe: 

 • Dane gromadzone automatycznie: 
  Gdy użytkownik wchodzi na nasze strony internetowe i/lub z nich korzysta, automatycznie gromadzimy dane osobowe otrzymane z komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia użytkownika, które umożliwia dostęp do naszych stron internetowych. Te dane mogą być gromadzone z wykorzystaniem plików cookies. Jeżeli dane te gromadzone są z wykorzystaniem plików cookies, poza niniejszym rozdziałem ma zastosowanie rozdział na temat plików cookies. Gromadzone informacje obejmują: 
  • informacje o przeglądarce; 
  • czas trwania wizyty na stronie; 
  • odwiedzane strony internetowe; 
  • klikane linki; 
  • informacje o połączeniu, np. adres IP. 

 

 • Dane osobowe otrzymane od użytkownika (np. przy zapisie na newsletter lub gdy użytkownik przesyła nam e-mail): 
  • imię i nazwisko; 
  • adres; 
  • kod pocztowy; 
  • miejsce zamieszkania; 
  • kraj; 
  • numer telefonu (komórkowego); 
  • adres e-mail; 
  • inne informacje. 

 
Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników: 
Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne: 

A. do realizacji umowy (np. poprzez zapisanie się na nasz newsletter);

B. w ramach naszych uzasadnionych interesów, w tym do celów marketingowych;

C. do celów zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w następujących celach w oparciu o wspomniane podstawy prawne: 

Podstawa(-y) prawna(-e): 

Cel: 

 

 

 

Do celów kontaktu: 

A lub B 

Aby zapewnić użytkownikom odpowiednie treści. 

B 

W celu kontaktu z użytkownikiem, aby promować usługi i produkty. 

A, B lub C 

W celu kontaktu przez e-mail, SMS lub telefon. 

 

 

 

Do obsługi i optymalizacji strony internetowej: 

B 

aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i powiązanych usług, oraz aby ulepszać naszą stronę internetową. 

B 

aby personalizować wizytę użytkownika, treści i reklamy na naszej stronie internetowej. 

 

 

 

Aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi: 

C 

aby przestrzegać wymogów prawnych w oparciu o przepisy prawne. 

 

Udostępnianie danych osobowych: 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim zgodnie z niniejszą polityką prywatności i właściwymi przepisami prawnymi. Dane osobowe użytkowników udostępniamy wyłącznie w następujących sytuacjach: 

Możemy korzystać z zewnętrznych procesorów do przetwarzania danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy na bezpiecznych serwerach Pardot i Salesforce.com w Unii Europejskiej. Pardot i Salesforce.com służą jako procesory Topigs Norsvin. Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych. Firma Topigs Norsvin podpisała umowy o przetwarzanie z Pardot i Salesforce.com z wykorzystaniem standardowych zapisów umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Pardot oraz polityce prywatności Salesforce.com. 

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym krajowym i/lub zagranicznym jednostkom Topigs Norsvin w celach marketingowych. Takie jednostki mogą znajdować się poza Unią Europejską w kraju bez odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Topigs Norsvin zapewni odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wzory umów o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub inne środki przewidziane przez PKBR w odniesieniu do zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na udostępnianie swoich danych osobowych, może wysłać e-mail na topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl. 

Możemy ujawnić dane osobowe użytkowników osobom trzecim, jeżeli jest to wymóg sądu lub przepisów prawa (np. w przypadku posiadaczy własności intelektualnej, organów nadzoru, administracji podatkowo-celnej, policji i innych podmiotów prawnych). 

Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, innym urzędnikom państwowym ani innym osobom trzecim bez wezwania sądowego, postanowienia sądu lub zasadniczo zbliżonej procedury prawnej, z wyjątkiem sytuacji, w której powzięliśmy przekonanie w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest niezbędne i uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa lub praw osoby trzeciej lub ochrony naszych praw. 

Zatrzymywanie danych osobowych: 
Zatrzymujemy dane osobowe użytkowników na okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych użytkowników. Dane osobowe połączone w kontem mogą być zatrzymane do momentu usunięcia konta, chyba że konieczny jest dłuższy okres zatrzymywania w związku z naszymi usługami, sporem lub w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników: 
Podejmujemy odpowiednie działania organizacyjne i techniczne w celu ułatwienia ochrony danych osobowych użytkowników i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, niezgodnemu z prawem przetwarzaniu lub dystrybucji, a także przypadkowej utracie, modyfikacji czy zniszczeniu. 

Linki do innych stron internetowych: 

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, które mogą stosować inne warunki przetwarzania danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani przetwarzanie danych osobowych przez te strony internetowe ani za działanie takich stron internetowych. Przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i polityką prywatności obowiązującymi na takich stronach internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy takich stron internetowych. 

Prawa podmiotów danych: 
Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Stosowny wniosek można wysłać na poniższy adres e-mail: topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl lub pocztą na adres: 

Topigs Norsvin Polska sp. z o.o. ul. Grochowska 28A, 60-277 Poznań Polska. 

Jeżeli użytkownik uważa, że posiadamy jego niedokładne, niepełne, nieaktualne dane osobowe, lub podejrzewa, że jego dane osobowe zostały przez nas niewłaściwie przetworzone, może w dowolnej chwili zwrócić się do nas z wnioskiem o poprawienie danych. 

Za pomocą powyższych danych kontaktowych lub wyświetlonych możliwości wypisania można wycofać zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. 

Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

Użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Może także zażądać przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. 

Wycofanie zgody i żądanie dostępu, poprawki, usunięcia lub przeniesienia danych są realizowane zgodnie z prawem, niezależnie od sytuacji wyjątkowych, w ciągu czterech tygodni. 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 

Skargi: 
Jeśli masz skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Topigs Norsvin, zgłoś skargę na adres topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl. Skargi i pytania rozpatrujemy w ciągu czterech tygodni. Jeżeli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia skargi, może skontaktować się z krajowym organem ochrony danych w celu złożenia skargi. 

Zastrzeżenie 

Niniejsze zastrzeżenie dotyczy wszystkich elementów strony internetowej zarządzanej przez Topigs Norsvin. Korzystanie z naszych stron internetowych i wizyty na nich są równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego zastrzeżenia. 

Własność: 
Strony internetowe Topigs Norsvin stanowią własność poszczególnych podmiotów prawnych Topigs Norsvin. Nazwa „Topigs Norsvin” na tej stronie internetowej obejmuje wszystkie wspomniane podmioty prawne osobno i łącznie. 

Własność intelektualna: 
Informacje, obrazy, układ, dokumenty, dźwięki, filmy, tekst i oprogramowanie na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Niedozwolone jest kopiowanie, pobieranie, publikowanie ani żadna dystrybucja i powielanie informacji z tej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Topigs Norsvin. 

Odpowiedzialność: 
Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość i kompletność informacji zawartych na tej stronie internetowej, Topigs Norsvin nie ponosi za nie odpowiedzialności. Firma Topigs Norsvin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z informacji zawartych na jej stronach internetowych. 

Linki do innych stron internetowych: 
Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, które mogą stosować inne warunki przetwarzania danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani przetwarzanie danych osobowych przez te strony internetowe. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy takich stron internetowych. 

Zmiany: 
Topigs Norsvin może w każdej chwili zmieniać warunki niniejszego zastrzeżenia. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji na tej stronie internetowej. Niniejsze zastrzeżenie zostało przetłumaczone na język polski. Jeżeli polska wersja zastrzeżenia odbiega od holenderskiej, decydująca jest wersja holenderska.