Wskazówki Julii jak poprawić wyniki płodności

 

Julia Linck Moroni pracuje na stanowisku Jr. Global AIM Specjalist i jest częścią zespołu Global AIM Services. Zespół ten zapewnia wsparcie w zakresie reprodukcji knurów i loch klientom na całym świecie. Wskaźnik prośności jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wydajność stada. Nie jest łatwo zarządzać tym wskaźnikiem, ponieważ zależy on od wielu różnych czynników. Niemniej jednak zrozumienie i poszanowanie podstawowych zasad zarządzania rozrodem w stadzie może prowadzić do osiągniecia wysokich wyników produkcyjnych. Jeśli chodzi o płodność, liczy się każdy szczegół.

Wskazówki Julii na poprawę wyników płodności:

  1. Prawidłowy odchów loszek jest pierwszym kluczowym punktem, który należy wziąć pod uwagę. Zainwestuj swój czas na odpowiednią stymulację dojrzewania loszek i przestrzegaj minimalnych, zalecanych wartości wag i wieku do pierwszego krycia.
  2. Zarządzanie paszą oraz odpowiednia kondycja zwierząt muszą być zoptymalizowane przez wszystkie cykle, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na równomierność metabolizmu, rozwój pęcherzyków, jakość oocytów i przeżywalność zarodków.
  3. Stymuluj lochy przynajmniej dwoma różnymi knurami, najlepiej dwa razy dziennie. Takie postępowanie nie tylko umożliwia identyfikację rui, ale także stymuluje dojrzewanie pęcherzyków i ostatecznie owulację.
  4. Określ optymalny czas inseminacji. Im bliżej owulacji odbywa się krycie, tym lepsze są wyniki.
  5. Pamiętaj, że kontrola temperatury dawek nasienia ma kluczowe znaczenie. Należy unikać wahań temperatury podczas przechowywania i samego przygotowania do inseminacji. Podczas krycia należy zwrócić szczególną uwagę na higienę, zapewnić odpowiedni bodziec i zapewnić wystarczająco dużo czasu na “wchłonięcie” dawki nasienia.

Udostępnij ten post: