Czerkizowo wybiera Topigs Norsvin jako dostawcę genetyki

Rosyjska Grupa Czerkizowo wybrała Topigs Norsvin jako preferowanego dostawcę genetyki. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości na bazie genetyki Topigs Norsvin wyprodukowanych zostanie 90.000 loszek. O wyborze Topigs Norsvin zadecydowało kilka czynników, między innymi doskonałe wyniki produkcyjne TN70, wysoka jakość programu doskonalenia genetycznego, obecność na rynku rosyjskim, wsparcie ekspertów hodowlanych oraz rozbudowana infrastruktura hodowlana Topigs Norsvin.

W przeprowadzonych testach genetyka Topigs Norsvin zdecydowanie dominowała nad konkurencją. Na podstawie wyników produkcyjnych osiąganych przez loszki TN70 w całym cyklu wykazano, że zapewniają znaczącą korzyść ekonomiczną w stosunku do oferty konkurencyjnej. Brad Heron, Dyrektor Działu Produkcji Wieprzowiny w Grupie Czerkizowo, zaznacza: „Dzięki wyższej zdolności reprodukcyjnej loch oraz lepszym wynikom produkcyjnym od odsadzenia aż do końca cyklu, przy obniżonym koszcie paszy, zwiększamy naszą wydajność produkcyjną. Oznacza to, że TN70 daje wyższy zysk w przeliczeniu na kilogram niż rozwiązania konkurencyjne”.

Maksym Zudin, Dyrektor Generalny Działu Agro w Grupie Czerkizowo, stwierdza: „Wyniki jednoznacznie wskazują na korzyść ekonomiczną, jaką zapewnia nam genetyka Topigs Norsvin. Dzięki wysokim wynikom produkcyjnym, dostępności fachowej wiedzy oraz nastawieniu na trwałą współpracę Topigs Norsvin jest dla nas idealnym partnerem biznesowym. Proces depopulacji i repopulacji systemu produkcyjnego z przejściem na pełen program TN70 umożliwi nam realizację maksymalnego potencjału genetycznego”.

Jak podkreśla Martin Bijl, Dyrektor Generalny w Topigs Norsvin: „Bardzo cieszymy się, że Grupa Czerkizowo wybrała Topigs Norsvin. Decyzja ta pokazuje, że nasze produkty odpowiadają potrzebom wyspecjalizowanych, nowoczesnych producentów trzody chlewnej. Potwierdza również, że nasza strategia budowy współpracy na bazie najnowocześniejszej genetyki i specjalistycznej wiedzy przynosi wymierne efekty”.

Grupa Czerkizowo:
Grupa Czerkizowo jest największym przetwórcą mięsa i producentem paszy w Rosji. Grupa jest jednym z trzech głównych dostawców drobiu, wieprzowiny i wyrobów mięsnych na rynku rosyjskim. Czerkizowo dysponuje 7 chlewniami, w których prowadzony jest pełen cykl hodowlany, a także 16 nowoczesnymi kompleksami produkcji trzody, 6 zakładami przetwórstwa mięsnego, 8 zakładami paszowymi i ponad 287.000 hektarów użytków rolnych. W 2016 r. Grupa Czerkizowo wyprodukowała łącznie 903.000 ton mięsa. Skonsolidowane przychody netto Grupy w 2016 r. wyniosły 82,4 mld rubli. Jednym z atutów firmy jest integracja wertykalna. Wszystkie ogniwa łańcucha produkcji rolnej – od uprawy zbóż po wytworzenie produktu końcowego – są ze sobą zintegrowane. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość na każdym etapie procesu. O popularności produktów Czerkizowo w Rosji najlepiej świadczy wysoki poziom rozpoznawalności marki i lojalności konsumentów.
www.cherkizovo.com

Udostępnij ten post: