Topigs Norsvin wprowadza odporność na PRRS w szacowaniu wartości hodowlanej

Topigs Norsvin wprowadza odporność na PRRS do kryteriów oceny wartości hodowlanej

W ostatnim czasie firma Topigs Norsvin rozszerzyła ocenę wartości hodowlanej o selekcję pod kątem zwiększonej naturalnej odporności na zespół PRRS przy wykorzystaniu markera WUR SNP. WUR SNP jest markerem genetycznym głównego genu związanego z naturalną odpornością na PRRS.

W kilku badaniach wykazano, że świnie o korzystnym genotypie WUR są bardziej odporne na PRRS na skutek niższego miana wirusa i zwiększonych dobowych przyrostów masy w warunkach narażenia na wirus wywołujący PRRS. Oznacza to, że osobniki o korzystnym genotypie lepiej radzą sobie z zakażeniem, co z kolei pozwala ograniczyć skutki ekonomiczne tej choroby.

Wdrożenie selekcji zwierząt pod kątem zwiększonej odporności na PRRS do programu hodowlanego Topigs Norsvin stanowi naturalną i łatwo dostępną strategię kontrolowania zespołu PPRS, czyli najbardziej kosztownego schorzenia trzody chlewnej na świecie. Poprzez włączenie genotypu WUR SNP do programu hodowlanego, firma Topigs Norsvin wprowadziła skuteczny mechanizm obrony przeciwko tej istotnej z ekonomicznego punktu widzenia chorobie.

Topigs Norsvin konsekwentnie inwestuje w hodowlę ukierunkowaną na naturalną odporność na konkretne schorzenia, takie jak PRRS, a także ogólną odporność zwierząt na zagrożenia chorobami. Strategia ta pozwoli osiągnąć bardziej zrównoważoną produkcję i poprawi zdrowotność zwierząt.

Topigs Norsvin

Topigs Norsvin jest wyspecjalizowanym dostawcą genetyki trzody chlewnej. Firma jest znana z nowatorskiego podejścia do wdrażania nowych technologii oraz nacisku na zoptymalizowaną kosztowo produkcję trzody. Filarami przedsiębiorstwa są badania, innowacyjność oraz rozpowszechnianie udoskonalonej genetyki trzody chlewnej. Dzięki konsekwentnemu i intensywnemu doskonaleniu produktów klienci Topigs Norsvin osiągają znaczącą wartość dodaną w swojej działalności produkcyjnej.

Udostępnij ten post: