Innova Canada: innowacje, które wyznaczają nowe standardy

Innova Canada została oficjalnie otwarta w drugiej połowie września. Ta najnowsza inwestycja w strukturze hodowlanej Topigs Norsvin stanie się głównym miejscem hodowli linii Z, jednej z linii loch TN70. Kierownik projektu Mike Shaw opowiedział nam o niektórych interesujących i innowacyjnych funkcjach tego najnowocześniejszego jądra zarodowego.

Innova Canada jest największą inwestycją w historii Topigs Norsvin i prowadzi do zwiększenia postępu genetycznego i hodowli z myślą o przyszłych przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. W nowym jądrze zarodowym zastosowano wolne kojce porodowe, które zapewniają najwyższy dobrostan zwierząt. To tylko jedna z wielu innowacyjnych funkcji. Na przykład, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo biologiczne, Innova Canada również wyznacza nowe standardy.

  • Wolne kojce porodowe: pierwsze testy wykazały, że locha jest zdolna do tego systemu chowu

Innova Canada będzie pracować w oparciu o system Pro Dromi Liberté dla loch w okresie okołoporodowym. Ten system umożliwia utrzymanie loch wolno, ale również ma możliwość ograniczenia lochy podczas porodu. Prosięta mają gniazda z odpowiednim mikroklimatem i ogrzewaną podłogą.

Pierwotnie testy przeprowadzono w jądrze zarodowym Topigs Norsvin Paradise Valley gdzie trzy tradycyjne kojce porodowe zostały zastąpione dwoma Pro Dromi Liberté tak aby pracownicy mogli zapoznać się z systemem i znaleźć najlepszy sposób pracy z nim.

Zespół eksperymentował z materiałem ściółkowym i momentem zamknięcia lochy. Mike Shaw, kierownik projektu Innova Canada: „Pracownicy byli zdumieni nowym systemem. Byli tak entuzjastycznie nastawieni, że nie mogli przestać o tym mówić. Odkryli, że tak naprawdę nie wymagało to od nich wiele dodatkowej pracy. Na razie to tylko dwa kojce i wciąż się uczymy, ale wygląda to na bardzo dobry system i pracownicy lubią z nim pracować.”

Częściowo wynika to również z zachowania lochy w otwartym kojcu porodowym. One naprawdę pozytywnie wyrażają swoje zdolności macierzyńskie. To naprawdę dobre matki, które opiekują się swoim potomstwem. Mike Shaw: „Obserwowali lochy, które po oproszeniu kierowały nowonarodzone prosięta do swojego gniazda, a następnie kładły się przed wejściem. Wyglądało to tak, jakby szkoliły prosięta gdzie jest ich część kojca.”

  • Bezpieczeństwo biologiczne: wyposażenie minimalizujące wprowadzenie choroby

Najlepszy ośrodek hodowlany, taki jak Innova Canada, wymaga możliwie najwyższego bezpieczeństwa biologicznego. Istotnym aspektem jest lokalizacja obiektu. Następna, najbliższa lokalizacja zajmująca się hodowlą świń jest oddalona o ponad 10 kilometrów. Co więcej, projekt położenia jądra zapewnia uniknięcie krzyżowania się personelu chlewni z zwierzętami z zewnątrz. Materiały, które muszą trafić do obory są dezynfekowane promieniami UV w przypadku mniejszych przedmiotów lub poddawane fumigacji przez 48 godzin i przechowywane w suchym pomieszczeniu magazynowym w przypadku większych przedmiotów. Podejmuje się również inne środki zapobiegające chorobom.

Szczególną cechą bezpieczeństwa biologicznego jest proces załadunku. Jest to trójstopniowy system jednokierunkowy. Nie jest więc możliwe, aby świnie wróciły z powrotem do chlewni, gdy są na załadunku. Pierwsza sekcja pomieszczenie, w którym świnie są umieszczane przez personel chlewni. Kiedy świnie znajdą się w owym obszarze, drzwi są zamykane i nie ma możliwości cofnięcia się świń.

Druga sekcja to rzeczywista powierzchnia załadunkowa. Pracownicy tam pracujący muszą brać prysznic i wchodzić przez osobne wejście. Nie mogą wejść do chlewni. Ich zadaniem jest przegnanie świń z pomieszczenia do przyczepy.

Trzecia sekcja to nic innego jak przyczepa na której może przebywać tylko kierowca  i konwojent. Ich zadaniem jest upewnienie się, że świnie są umieszczone w odpowiedniej części przyczepy. W części załadunku znajduje się wejście dla kierowcy, gdzie kierowca może zmienić ubranie i buty. W większości gospodarstw należy to zrobić poza ciężarówką. Mike Shaw: „W mroźną i wietrzną zimową pogodę nie jest to optymalna sytuacja i często wiąże się z balansowaniem na podnóżku lub półce ładunkowej ciężarówki.”

Po zakończeniu załadunku wszystkie przyrządy do tego wykorzystane są czyszczony i dezynfekowane.

  • Zrównoważony rozwój: Ogrzewanie elektryczne dla mniejszej emisji i lepszego klimatu w oborze

Innova Canada jest całkowicie zasilana energią elektryczną i nie wykorzystuje kopalnych źródeł energii, takich jak propan czy gaz ziemny. Ponieważ 97% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych, jądro zarodowe wykorzystuje energię odnawialną i jest praktycznie bezemisyjne.

Energia elektryczna jest również wykorzystywana do podgrzewania wody ogrzewającej chlewnię. Mike Shaw wskazuje na interesujący efekt uboczny tego rozwiązania: „Ten rodzaj ogrzewania wytwarza bardziej suche ciepło niż systemy grzewcze zwykle stosowane w Manitobie. W zimach, które tu mamy, prowadzi to do lepszego klimatu w oborze zarówno dla funkcjonowania zwierząt i personelu zajmującego się nimi.”

Dlatego wybór 100% energii elektrycznej nie tylko przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Oznacza również niższe koszty, ponieważ gaz ziemny i propan stały się znacznie droższe niż energia elektryczna i nie cieszą się niższym podatkiem węglowym.

Udostępnij ten post: