Jak zaoszczędzić na kosztach karmienia tuczników?

 

Catalin Nicolaiciuc jest jednym z naszych doradców żywieniowych pracujących w Global Nutrition Services. Zespół ten doradza klientom, producentom pasz i doradcom żywieniowym w zakresie wymagań żywieniowych oraz sposobów uwolnienia potencjału genetycznego produktów Topigs Norsvin.

Od dłuższego czasu przemysł wieprzowy musi radzić sobie z spadającymi cenami mięsa, niedoborem siły roboczej, ograniczeniami środowiskowymi i społecznymi. Innymi słowy, z niestabilną sytuacją rynkową.

Co więcej, niestabilne ceny pasz sprawiają, że rentowność producentów trzody chlewnej jest niepewna, ponieważ koszt paszy nadal stanowi dużą część kosztów produkcji.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które należy zastosować, aby zmniejszyć rachunki za paszę i poprawić wydajność jednostki tuczu:

1. Większe wydatki mogą przynieść lepszą wydajność w porównaniu z redukcją kosztów i gorszymi wynikami. Może to być sprzeczne z intuicją, ale inwestowanie w droższą dietę, zwłaszcza we wczesnych fazach tuczu, pomoże tucznikom lepiej rozpocząć i szybciej zakończyć okres tuczu.

2. Skoncentruj się na precyzyjnym karmieniu. Poproś swojego doradcę żywieniowego, aby sprawdził, czy przygotowana pasza jest zgodna z wymagania żywieniowymi. Przekarmianie lub niedokarmianie oznacza spadek rentowności. Precyzyjne karmienie w połączeniu z dobrym stanem zdrowia pomaga ograniczyć stosowanie niektórych dodatków = ograniczyć koszty

3. Odpowiednio zarządzaj dietą. Koncentruj się na płynnym przejściu z jednej do drugiej fazy tuczu. Zbyt długie skarmianie według jednej fazy prowadzi do dodatkowych kosztów, podczas gdy zbyt szybkie przejście na kolejną fazę może prowadzić do zmniejszenia wydajności. Zawsze patrz całościowo. Coś co na krótką metę może wyglądać to na zysk, w dłuższym okresie czasu może przynieść straty.

4. Stan zdrowia jest często pomijany. Zdrowe świnie z optymalnym stanem flory mikrobiologicznej jelit, lepiej przetwarzają paszę na mięso i mogą zmniejszyć całkowitą ilość zużytej paszy. Skoncentrowanie się na zdrowiu jelit od wczesnych dni życia opłaci się w późniejszym okresie życia osobnika.

5. Popraw swoje zarządzanie. Ogranicz marnotrawstwo paszy, ustawiając prawidłowo karmniki i nie dopuszczając do przelewania się paszy. Sprawdź przepływ, jakość i gęstość wody dla każdego źródła, ponieważ pobór wody idzie w parze z poborem paszy. Dostarcz świnie na czas, nie za wcześnie, nie za późno, może to prowadzić do niższej wydajności i jeszcze gorszych zarobków.

Udostępnij ten post: