Innowacyjna hodowla przyspiesza postęp genetyczny

Topigs Norsvin jest najbardziej innowacyjną firmą w branży genetyki trzody chlewnej na świecie. Dzięki innowacyjnej technologii hodowlanej przyspieszamy tempo postępu genetycznego, aby uzyskać wysoką jakość wieprzowiny i wartość dodaną dla naszych klientów.

Oto kilka przykładów:

Technologia TK

W naszych ośrodkach hodowlanych Delta w Norwegii i Kanadzie co roku poddajemy testom i badaniu tomograficznemu 10 000 knurów, aby szybciej i precyzyjniej optymalizować skład tuszy, odporność zwierząt i jakość mięsa.

Protokół ważenia prosiąt

Od 2001 roku wykonaliśmy indywidualne pomiary masy u ponad 12 milionów nowo narodzonych prosiąt. Dzięki temu uzyskaliśmy znaczący postęp genetyczny pod względem żywotności prosiąt i troskliwości macierzyńskiej.

Badania jakości mięsa

Wykorzystujemy degustacyjne panele konsumenckie do gromadzenia danych o jakości i smaku wieprzowiny. W połączeniu z danymi rzeźnymi informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości mięsa i dostarczania rozwiązań genetycznych umożliwiających eliminowanie wyzwań, przed którymi stoją ubojnie, przetwórcy i sprzedawcy detaliczni.

Indywidualne stacje żywienia

750 stacji żywienia na całym świecie rejestruje indywidualny pobór paszy u ponad 30 000 świń rocznie. Na tej podstawie można sprawniej zwiększać efektywność wykorzystania paszy.

Pośrednie efekty genetyczne

Wyniki produkcyjne są pochodną genetyki i wpływu środowiska. Selekcja świń, które mają pozytywny wpływ na inne osobniki w hodowli, zwiększa dzienne przyrosty masy i pozwala uzyskać korzystne zachowania społeczne. Jest to doskonały przykład zrównoważonej hodowli, która łączy ekonomię z dobrostanem zwierząt.

Udostępnij ten post: