Pierwsze knury poddane badaniu tk w Delta Canada

Pod koniec września 2018 roku w ośrodku badawczym Delta Canada przeprowadzono badania tomograficzne pierwszych knurów. Są to osobniki o najwyższym tempie przyrostu masy, pochodzące z pierwszej partii knurów TN Tempo z nowego ośrodka hodowlanego Topigs Norsvin w miejscowości Woodlands w kanadyjskiej Manitobie. Badanie tomograficzne tych knurów stanowi istotny element programu hodowlanego Topigs Norsvin. Odtąd badaniu TK poddawanych będzie rocznie około 8 500 knurów: 5 000 w Delta Canada i 3 500 w Delta Norway.

Badanie metodą tomografii komputerowej jest narzędziem fenotypowania nowej generacji i zapewnia firmom hodowlanym szeroki wachlarz możliwości.  Topigs Norsvin jest pierwszą firmą wykorzystującą badania TK na tak dużą skalę. Dzięki badaniom tomograficznym można sprawniej i z większą dokładnością poprawić strukturę szkieletu i skład tuszy. Oznacza to wyższe tempo postępu genetycznego i możliwość selekcji zwierząt w kierunku cech, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do uzyskania.

Pierwsze knury poddane badaniu TK trafią do klientów w Ameryce Północnej i na całym świecie w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Udostępnij ten post: