Topigs Norsvin świętuje 100 lat postępu genetycznego – przeżywalność prosiąt

Zasadniczym i kluczowym elementem, realizowanego z sukcesem przez minione 100 lat, programu hodowlanego Topigs Norsvin jest selekcja w kierunku witalności i zdolności przetrwania prosiąt. Były to pierwsze kroki w naszym zrównoważonym podejściu hodowlanym.

Nasza praca hodowlana prowadzona jest nie tylko w kierunku uzyskiwania licznych miotów. Bierzemy pod uwagę również wytrzymałość i witalność prosiąt oraz cechy mateczne loch. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest wyprodukowanie większej liczby prosiąt na lochę rocznie bez ponoszenia większych strat. Silne i żywotne osobniki mają większe możliwości bezproblemowego, dobrego startu, który procentuje w całej fazie produkcji: mniejsze straty podczas tuczu, bardziej efektywne wykorzystanie paszy, mniej problemów zdrowotnych i mniejszy nakład pracy. Dobry stan zdrowia i wysoki wskaźnik przeżywalności są pożądanymi cechami dla prosiąt zarówno pod względem wydajności, jak i zrównoważenia produkcji.

Topigs Norsvin hoduje efektywne prosięta i tuczniki, które rodzą się silne i rosną wydajnie. Sprawia to, że postęp genetyczny Topigs Norsvin przyczynia się nie tylko do wyższej, ale także do lepszej – a więc bardziej opłacalnej – produkcji wieprzowiny. Łączymy to odpowiedzią na wymagania społeczeństwa w zakresie podnoszenia dobrostanu zwierząt i bardziej zrównoważonej produkcji. W ten sposób Topigs Norsvin również bierze na siebie odpowiedzialność, aby produkcja wieprzowiny odpowiadała na oczekiwania i miała realną przyszłość.

Udostępnij ten post: