Wskazówki hodowli szczęśliwych świń – popraw dobrostan zwierząt w swoim gospodarstwie

Eveline Willems jest Regionalnym Menadżerem Weterynarii na Europę, Skandynawię, Rosję, Azję i Afrykę. Jest częścią zespołu Global Veterinary Services, który zapewnia rozpowszechnianie genów przy zachowaniu najwyższych standardów zdrowotnych. Zespół ten wspiera klientów doradzając w celu minimalizacji problemów zdrowotnych na fermach i zwiększenia dobrostanu. Prowadząc dzięki temu do zwiększenia potencjału genetycznego świń.

Dobre samopoczucie świń wspiera maksymalną wydajność i ogranicza niepożądane zachowania.

Wskazówki hodowli szczęśliwych świń:

  1. Świnie są zwierzętami społecznymi. W miarę możliwości utrzymuj je w grupach. Zapewnij im wystarczającą ilość miejsc do karmienia i poidła, aby mogły razem jeść i pić.
  2. Upewnij się, że dieta którą stosujesz odpowiada potrzebom żywieniowym zwierząt. Dostarczaj wystarczającą ilości wody dobrej jakości. Regularnie sprawdzaj, czy dostarczana pasza i woda spełniają wymagania i specyfikacje wymienione w instrukcji żywienia. Potrzeby mogą być wyższe niż się spodziewasz. Szczególnie przy szybkim wzroście tuczników mających niski współczynnik konwersji paszy lub w trakcie laktacji loch.
  3. Nowoczesne, szybko rosnące świnie potrzebują innych warunków klimatycznych niż świnie sprzed 15 laty. Skonsultuj się ze specjalistą co najmniej dwa razy w roku, aby sprawdzić, czy klimat na fermie odpowiada potrzebom świń.
  4. Świnie to inteligentne i ciekawskie zwierzęta. Zapewnij im odpowiedni materiał wzbogacający, aby zapobiec nudzie, która może wywołać niepożądane zachowanie.
  5. Świnie są niezwykle wrażliwe na prądy błądzące. Zawsze sprawdzaj prądy błądzące, gdy świnie osiągają gorsze wyniki lub wykazują niepożądane zachowanie.

Udostępnij ten post: