Zdrowe zwierzęta: Eliminowanie wad

Topigs Norsvin zwraca baczną uwagę na wady wrodzone. Choć wady te rzadko występują u naszych świń, chcemy je zminimalizować. Prosięta urodzone z wadami wrodzonymi są mniej produktywne i wymagają większego nakładu pracy. Głównym problemem jest jednak to, że wady tego typu niekorzystnie wpływają na dobrostan zwierząt, ich zdrowotność i wyniki produkcyjne.

Zidentyfikowaliśmy regiony genów, które odpowiadają za zmienność fenotypową wielu z wad wrodzonych. Wiedzę tę wykorzystujemy w naszym programie hodowlanym, aby zmniejszyć częstość występowania niepożądanych wad.

Hodujemy zdrowe świnie także dzięki działaniom podejmowanym na innym poziomie. W celach hodowlanych, które konsekwentnie realizujemy, uwzględniliśmy ogólną odporność na choroby oraz odporność na niektóre swoiste patogeny. Dzięki temu zwierzęta są bardziej odporne na drobnoustroje, a w razie zachorowania są w stanie szybciej zwalczyć chorobę i wrócić do zdrowia.

Udostępnij ten post: