Główne wyręby elementem programu hodowlanego Topigs Norsvin

 Topigs Norsvin dodał do swojego programu hodowlanego selekcję w kierunku głównych wyrębów na podstawie danych tomografii komputerowej . Ta najnowsza innowacja umożliwia zwiększenie wartości tuszy poprzez selekcję zwierząt podnosząc udział najbardziej wartościowych jej części.  


Rozszerzenie programu selekcyjnego o wyżej opisane cechy stanowić będzie wartość dodaną dla producentów, których wyniki finansowe oparte są na jakości tusz.  W takich przypadkach wycena poubojowa oparta jest na uzysku głównych części tuszy tj.  łopatki, schabu, boczku  i szynki.
Dodana, do programu hodowlanego Topigs Norsvin selekcja, prowadzona jest w kierunku głównych wyrębów dla linii żeńskich i terminalnych. Oznacza to, że wszystkie młode knury hodowlane tych linii podlegają między innymi ocenie przy użyciu tomografii komputerowej w stacjach testujących w Kanadzie i Norwegii. Uzyskane w ten sposób tysiące zdjęć bardzo szczegółowo odwzorowują realną kompozycję tuszy żywego zwierzęcia. Tym samym pozwalają na dokładną ocenę udziału istotnych komercyjnie części. Dzięki temu ocena wartości genetycznej jest bardzo wiarygodna i przekłada się w prosty sposób na wyniki produkcyjne. Po badaniu TK wyselekcjonowane w ten sposób knury wykorzystywane są w programie hodowlanym.


Dzięki opisanemu tu dodatkowemu zastosowaniu technologii tomografii komputerowej Topigs Norsvin robi duży innowacyjny krok naprzód. Ustanawia nowy złoty standard w zakresie genetycznej poprawy wartości tuszy. Rezultatem jest wyższa rentowność w zintegrowanym łańcuchu wartości wieprzowiny.

Udostępnij ten post: