40 milionów świń w bazie hodowlanej Topigs Norsvin Pigbase

40 milionów świń w Pigbase – bazie danych hodowlanych Topigs Norsvin

Baza danych Pigbase stworzona w Topigs Norsvin zawiera już informacje o ponad 40 milionach zwierząt hodowlanych. W Pigbase gromadzone są dane pozyskiwane z gospodarstw zarodowych i towarowych oraz ubojni. Baza danych zawiera także dane genomowe oraz informacje otrzymywane dzięki badaniom tuszy i jakości mięsa, obrazowaniu metodą TK oraz innym innowacyjnym protokołom pomiarowym wykorzystywanym w naszym programie hodowlanym i pracach badawczych.

40-milionowym osobnikiem zarejestrowanym w Pigbase jest prosię urodzone w połowie marca w Calvern Farms, gospodarstwie zarodowym Topigs Norsvin w Kanadzie. Calvern Farms jest częścią nowej bazy hodowlanej budowanej w kanadyjskiej prowincji Manitoba. Gospodarstwo realizuje program hodowli linii ojcowskiej TN Tempo. Głównym elementem nowej infrastruktury jest centralna stacja badawcza Delta Canada, która zostanie oddana do użytku latem. Będą tam prowadzane badania linii matecznych TN Tempo i Z-line.

Pigbase łączy ze sobą poszczególne gospodarstwa Topigs Norsvin, umożliwiając ewidencjonowanie osobników hodowlanych jako jednej dużej populacji. Baza danych Pigbase obejmuje ponad 1000 gospodarstw hodowlanych zlokalizowanych w ponad 40 krajach świata. Sprzyja wypracowywaniu intensywnego postępu genetycznego i szybkiemu propagowaniu nowych osiągnięć wśród klientów na całym świecie.

Topigs Norsvin
Topigs Norsvin jest wyspecjalizowanym dostawcą genetyki trzody chlewnej. Firma jest znana z nowatorskiego podejścia do wdrażania nowych technologii oraz nacisku na zoptymalizowaną kosztowo produkcję trzody. Filarami przedsiębiorstwa są badania, innowacyjność oraz rozpowszechnianie udoskonalonej genetyki trzody chlewnej. Dzięki konsekwentnemu i intensywnemu doskonaleniu produktów klienci Topigs Norsvin osiągają znaczącą wartość dodaną w swojej działalności produkcyjnej.

Udostępnij ten post: