Jak zaoszczędzić na kosztach żywienia loch?

 

Romy Hendricks jest Jr. Global Feed Specialist i członkiem zespołu Global Nutrition Services. Zespół ten zapewnia klientom i producentom pasz doradztwo oraz wsparcie w zakresie najlepszych praktyk żywieniowych, aby wykorzystać maksymalny potencjał genetyki Topigs Norsvin.

Światowe ceny prawie wszystkich surowców gwałtownie rosną, co prowadzi do rekordowych cen pasz. W związku z tym producenci wieprzowiny będą zwracać większą uwagę na optymalizację kosztów pasz i wydajności w swoich gospodarstwach. Oto wskazówki Romy, jak zaoszczędzić na kosztach paszy dla loch:

1. Unikaj przekarmiania loch

Ważne jest, aby skupić się na precyzyjnym żywieniu poprzez regularne pomiary, na przykład masy ciała i grubości słoniny. Lochy o różnej masie ciała i różnym cyklu produkcyjnym mają inne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

2. Kalibracja systemu żywienia jest kluczowa, aby uniknąć marnotrawstwa.

Częste sprawdzanie dokładności ustawień dozowania paszociągów i indywidualnych systemów karmienia dla loch zapewni że zwierzęta otrzymają odpowiednią ilość paszy Wymień uszkodzone lub zepsute karmiki, aby zminimalizować straty.

3. Inseminacja loszek we właściwym czasie .

Obecnie loszki rosną szybciej i wcześniej osiągają dojrzałość płciową. Mogą być wcześniej inseminowane w odpowiedniej wadze i wiekiem, zgodnym z zaleceniami Topigs Norsvin. Możesz zaoszczędzić około 21 dni żywienia.

4. Zmniejsz liczbę dni nieproduktywnych.

Locha nieproduktywna lub mało produktywna będzie kosztować, dlatego ważne jest, aby lochy lub loszki przezanczone do wybrakowania jak najszybciej opuszczały fermę. Lochy nieprośne, powinny być szybko wykrywane w celu ponownego pokrycia.

5. Upewnij się, że czynniki środowiskowe są odpowiednie, aby uzyskać optymalną wydajność.

Czynniki takie jak wentylacja, gęstość obsady, przepływ i jakość powietrza, temperatura i system utrzymania będą wpływać na zdrowotność i wydajność loch.

Udostępnij ten post: