Jak zmniejszyć liczbę dni nieprodukcyjny poprzez odpowiednie zarządzanie inseminacją?

Julia Linck Moroni jest światowym specjalistą AIM i częścią zespołu Global AIM Services. Zespół AIM services zapewnia wsparcie w kwestii reprodukcji knurów i loszek klientom na całym świecie.

Dzień nieprodukcyjny (NPD) definiuje się jako każdy dzień, w którym locha lub kwalifikująca się do rozrodu loszka, nie jest w ciąży lub laktacji. NPD zmniejsza liczbę możliwych dni produkcyjnych, ograniczając liczbę miotów rocznie. Odpowiednie praktyki zarządzania rozrodem mogą zoptymalizować wydajność stada i zminimalizować ilość dni nieprodukcyjnych.

Wskazówki, jak zmniejszyć liczbę dni nieprodukcyjnych:

  1. Należy zapewnić odpowiednią stymulację loszek/loch i wykrywanie rui natychmiast po odsadzeniu miotu. Lochy w dobrej kondycji ciała powinny wykazać oznaki rui  w 4 do 6 dni po odsadzeniu.
  2. Istotnym jest odpowiednie żywienie podczas poprzedniej laktacji i po odsadzeniu. W tych kluczowych okresach pobranie paszy może być najważniejszym czynnikiem wpływającym na to, jak szybko lochy przystąpią do kolejnej rui oraz może mieć wpływ na jakość oocytów i zarodków w kolejnych ciążach.
  3. Należy jak najszybciej wykryć lochy które powtarzają. Kontrola rui powinna zostać przeprowadzana około 18. do 24. dnia po kryciu. Następnym krokiem jest przeprowadzenie USG ciąży w 28. do 35. dniu i tydzień później. Następnie należy rutynowo przeprowadzać kontrole wzrokowe.
  4. Ważnym jest rutynowe analizowanie danych-  raportów dotyczących powtórek. Działanie to pozwala określić wady w procedurze krycia i możliwości ograniczenia NDP w okresie poodsadzeniowym.
  5. Należy zoptymalizować okres od wstawienia do czasu pierwszego krycia loszek. Użycie knura w celu identyfikacji rui i krycie w zalecanym wieku i wadze pozwoli uniknąć dodatkowych dni nieprodukcyjnych przed pierwszym kryciem.

Udostępnij ten post: