Otwarte kojce porodowe na nowej fermie zarodowej Innova Canada

Bierzemy odpowiedzialność

Topigs Norsvin buduje nową fermę zarodową w Manitobie w Kanadzie. Ferma ta, o nazwie Innova Canada, wyposażona jest w otwarte kojce porodowe. Dyrektor ds. genetyki Arjan Neerhof wyjaśnia  znaczenie wolnych porodów.

„Inova Canada jest najnowszym sukcesem Topigs Norsvin w zakresie hodowli.  Będzie głównym miejscem hodowli Z-line, jednej z linii loch TN70. Dotychczas jest to największa inwestycja w historii Topigs Norsvin, która prowadzi do zwiększenia postępu genetycznego oraz hodowli, z myślą o przyszłych przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt. Ferma ta pracować będzie w systemie utrzymania grupowego loch prośnych oraz otwartych kojców porodowych.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki system?

Arjan Neerhofe: „ Uważnie śledzimy zmiany społeczne i ustawodawcze,  a w wielu miejscach na świecie obserwujemy coraz większy nacisk na dobrostan zwierząt. Utrzymanie grupowe loch prośnych jest już od wielu lat obowiązkowe w Europie. W niedalekiej przyszłości stanie się to również obowiązkowe w kilku innych krajach na całym świecie.

Zastosowanie otwartych kojców porodowych działa tak samo. Od wielu lat jest to obowiązkowe w Norwegii, a zmiany w tym kierunku obserwujemy również w innych krajach europejskich. Oczekujemy, że systemy produkcji przyjazne dla dobrostanu zwierząt staną się coraz ważniejsze na całym świecie.

Jako najbardziej innowacyjna firma genetyczna, z pełną odpowiedzialnością społeczną, Topigs Norsvin czuje się zobowiązany do bycia prekursorem w tego rodzaju rozwoju. Wiedzą i doświadczeniem, które zbieramy we własnych gospodarstwach, możemy wspierać naszych klientów, którzy chcą w przyszłości zastosować tego rodzaju system utrzymania.

Jednak najważniejszym powodem naszej decyzji jest to, że hodujemy świnie, które muszą spełniać przyszłe potrzeby naszych klientów i ich rynków. Dlatego musimy patrzeć w przyszłość i przewidywać fakt, że lochy będą coraz częściej utrzymywane w systemach wolnego porodu. Innova Canada to inwestycja na 20 lat i jest to  horyzont nad jakim pracujemy.

Jaki wpływ mają wolne porody na progres genetyczny? 

„Cechy, które mają największy wpływ, to zachowanie lochy, przeżywalność prosiąt i zachowanie lochy w stosunku do opiekunów. Również nogi i cały eksterier staje się coraz ważniejszy dla długości jej okresu produkcyjnego. Różnice między lochami pod względem wymienionych cech staną się bardziej widoczne, co umożliwi lepszą selekcję i osiągnięcie większego postępu. Jest to oczywiście korzystne dla klientów korzystających z otwartych kojców porodowych, jak również dla wszystkich innych klientów. Doświadczyliśmy już tego w przypadku linii Norsvin Landrace w Norwegii. Linia N była hodowana od wielu lat w takim właśnie systemie, a wszyscy klienci TN70 doświadczają korzyści z tego płynące.”

Czy przeżywalność prosiąt w tym systemie jest niższa?

“Można się tego spodziewać, ale niekoniecznie zawsze tak jest. W Norwegii w ostatnich latach przeżywalność prosiąt znacznie wzrosła. Zauważamy to w naszych stadach zarodowych, jak i u naszych klientów, którzy posiadają lochy TN70.  Obecnie wskaźnik przeżywalności prosiąt jest taki sam lub nawet wyższy w porównaniu z rynkami nadal używającymi standardowych kojców porodowych. Jest to możliwe dzięki połączeniu selekcji oraz odpowiedniego zarządzania. W Innova Canada będziemy korzystać z wiedzy zdobytej w Norwegii oraz innych krajów. Jedną z pierwszych rzeczy, którą chcemy zrobić jest eksperyment polegający na ograniczeniu lochy przez jeden lub więcej dni w okresie wyproszenia. To zdecydowanie mogłoby poprawić przeżywalność prosiąt. Ale tak, to będzie ekscytujące, a my też będziemy musieli uczyć się przez działanie”.

Czy inwestowanie w system, który wciąż jest w fazie rozwoju, nie jest dużym ryzykiem?

„Rzeczywiście, systemy wolnego porodu są wciąż w fazie rozwoju. Spędziliśmy sporo czasu na przeglądzie dostępnych systemów i konsultacjach z ekspertami w tym obszarze. Uwzględniliśmy również rekomendacje naszych klientów. To wszystko przyczyniło się do naszej wiedzy i oznacza, że nie wkraczamy w ciemność. To droga, którą musimy obrać, a w przyszłości wielu naszych klientów będzie musiało zrobić to samo”.


System utrzymywania w Innova Canada.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Vereijken

Innova Canada będzie używać system Pro Dromi Liberté dla loch w okresie okołoporodowym. Ten system umożliwia utrzymanie loch wolno, ale również ma możliwość ograniczenia lochy podczas porodu. Prosięta mają gniazda z odpowiednim mikroklimatem.

W okresie ciąży lochy będą utrzymywane w małych grupach, do 26 sztuk. Zastosowane zostanie karmienie na morko.

Udostępnij ten post: