Wskazówki dotyczące optymalnego odchowu loszek

 

Chris Opschoor jest kierownikiem Topigs Norsvin Global Nutrition Services. On i jego zespół pomagają producentom pasz, doradcom żywieniowym i naszym klientom wykorzystać maksymalnie potencjał genetyki Topigs Norsvin poprzez odpowiednie żywienie.

Prawidłowy odchów loszek remontowych powinien być wdrożony i prowadzony jako długofalowa strategia mająca na celu utrzymanie stada na odpowiednim poziomie produkcyjności (wydajność loch) i struktury wiekowej (długowieczność). Dlatego odpowiednie zarządzanie loszkami na fermie jest niezbędne dla efektywnego remontu stada. Umożliwia to osiągnięcie celu hodowlanego jakim jest wprowadzenie loszki do stada w odpowiednim wieku i wadze a co za tym idzie zapewnienia jej długą i zrównoważoną produkcję.

Wskazówki Chrisa, jak prowadzić optymalny odchów loszek:

  1. Dbaj o to aby locha rodzicielska przyjmowała odpowiednią ilość składników odżywczych w trakcie laktacji. Badania wskazują iż odpowiednia opieka nad matkami przyszłych loszek znacząco wpływa też na ich wydajność. Zbyt duża utrata masy ciała przez matki (>6%) wpływa ujemnie na jakość oocytów i zarodków oraz ich przeżywalność. To również rzutuje na wydajność loszki podczas przyszłej produkcji.
  1. Zwróć uwagę na odpowiednie pobranie siary przez przyszłe loszki, ponieważ jest to ważne dla rozwoju układu odpornościowego, rozrodczego i jelit. Literatura mówi, że spożycie 250 gram siary jest wystarczające dla zdrowia prosiąt.
  1. Średni przyrost masy ciała od urodzenia powinien wynosić 600 – 650 gramów dziennie, aby zapewnić odpowiednią wagę przy pierwszej inseminacji. Zalecana waga to 150 – 170 kg.
  1. Wprowadź kontakt z knurem w wieku 150 -160 dni. To zagwarantuje pierwsze krycie w odpowiednim wieku oraz zredukuje ilość dni nieprodukcyjnych.
  1. Przyrost masy ciała podczas pierwszej ciąży powinien być na poziomie > 60 kg aby zapewnić loszkom wystarczające rezerwy podczas porodu. To wraz z odpowiednim spożyciem paszy w okresie laktacji, zapobiegnie utracie masy ciała i poprawi jakość oocytów w kolejnym cyklu.

Udostępnij ten post: