Wskazówki dotyczące transportu nasienia i jego przechowywania

 

Raúl Gonzalez jest kierownikiem Topigs Norsvin Global AIM Services. On i jego zespół pomagają międzynarodowym klientom w uzyskaniu jak najlepszych wyników rozrodu; koncentrując się na jakości produktu, wydajności oraz wdrażaniu procedur.

Nasienie knurów charakteryzuje się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz niskim stężeniem cholesterolu, co czyni je bardziej podatnym na uszkodzenia spowodowane zmianami temperatury i stresem oksydacyjnym. W związku z tym obsługa knurów przy pobraniu oraz obchodzenie się z ich nasieniem ma kluczowe znaczenie. Te elementy są niezbędne nie tylko na stacjach AI. Prawidłowy transport, przechowywanie i obchodzenie się z nasieniem na fermie loch pomoże zmaksymalizować okres trwałości nasienia i poprawić wydajność reprodukcyjną.

Rady Raúla dotyczące transportu nasienia i jego przechowywania:

  1. Podczas transportu ważna jest nie tylko kontrola temperatury. Należy również zminimalizować wibracje, które mogą mieć wpływ na jakość nasienia poprzez zwiększenie stresu oksydacyjnego i pH rozcieńczalnika.
  2. W transporcie dawki nie powinny być stłoczone ani ułożone w stosy, a jednostka do przechowywania powinna mieć wystarczającą pojemność, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
  3. Nasienie należy dostarczać bezpośrednio do magazynu fermowego lub obszaru o kontrolowanej temperaturze. Dobra komunikacja między fermą unasieniania loch, firmą transportową, a miejscem docelowym jest niezbędna, aby uniknąć dużych wahań temperatury podczas dostawy.
  4. Wyprzedź problemy. W gospodarstwie magazyn nie powinien być narażony na ekstremalne temperatury, duże ilości amoniaku, wilgoć czy kurz. Podłącz urządzenie do ochronnika przeciwprzepięciowego, aby zapobiec niszczącym skutkom przerwy w zasilaniu i systemu alarmowego, aby być świadomym, gdy temperatura nie jest odpowiednia.
  5. Bądź zorganizowany. Upewnij się, że wszystkie porcje nasienia są uporządkowane oraz łatwe w identyfikikacji. Ogranicz liczbę dawek nasienia pobieranych jednocześnie z komory z kontrolowaną temperaturą, aby zmniejszyć ryzyko niepotrzebnego i długotrwałego narażenia nasienia na wahania temperatury.

Udostępnij ten post: