Zrównoważona hodowla Topigs Norsvin działa: każde dodatkowe prosię jest również odsadzane

Najnowsze dane z norweskich ferm pokazują, że liczba prosiąt żywo urodzonych od lochy w miocie, w ciągu ostatnich czterech lat (2015-2019), wzrosła o 1,1. Te same dane pokazują, że o 1,1 wzrosła również liczba prosiąt odsadzonych w miocie. Jednocześnie zmniejszyła się śmiertelność przed odsadzeniem. Niezależna organizacja statystyczna Ingrisgat przeanalizowała dane z niezależnych gospodarstw na podstawie 31 726 macior, z czego prawie wszystkie to zwierzęta TN70 genetyki Topigs Norsvin.

Dane te są kolejnym dowodem na to, że filozofia hodowli Topigs Norsvin działa. Każde prosię urodzone powinno zostać odsadzone przez jego matkę. Biorąc pod uwagę żywotność i witalność prosiąt oraz zdolności mateczne loch możliwe jest wyprodukowanie większej ilość prosiąt od lochy rocznie bez ponoszenia strat. Fakt, że locha ma obecnie średnio 0,7 sutka więcej niż cztery lata temu, jest przykładem poprawy zdolności matecznych.

Silne i energiczne świnie również bezproblemowo wchodzą w kolejne etapy produkcji, podnosząc jej opłacalność. Wynika to z mniejszych strat podczas tuczu, bardziej efektywnego wykorzystania paszy, eliminacji problemów zdrowotnych i niższych nakładów pracy.

W ten sposób cele hodowlane Topigs Norsvin przyczyniają się nie tylko do wyższej produktywności, ale także do efektywniejszej – a więc bardziej opłacalnej – hodowli świń. Łączy się to z spełnianiem oczekiwań konsumenckich, przyczyniając się do poprawy dobrostanu zwierząt i bardziej zrównoważonej produkcji.

Odwiedź stronę http://tn70.topigsnorsvin.com, https://topigsnorsvin.pl/produkty/lochy-produkcyjne/ aby dowiedzieć się więcej o losze TN70.

Udostępnij ten post: